Display mode (Doesn't show in master page preview)
KResearch : วิเคราะห์ข่าวเช้าเศรษฐกิจ
Linked Slide
เส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2564 หลังมีวัคซีน (แถลงข่าว 8 มีนาคม 2564)
Linked Slide
podcast1
Linked Slide
Covid-19 ระบาดใหม่ กระทบแค่ไหน
Linked Slide
ประเด็นการเงินปี 2564
Linked Slide
New Trade Culture วิถีการค้าระหว่างประเทศแบบใหม่
Linked Slide
การจัดการธุรกิจยั่งยืน: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่ออนาคต
Linked Slide
FreeMemberEng
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

12 เมษายน 2564

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจเมียนมาปี 2564 อาจหดตัว 8.5% … ส่งผลให้การส่งออกชายแดนของไทยหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3920)

ภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวดีขึ้นจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ และการกระจายวัคซีนโควิด-19 ยิ่งเข้ามาช่วยผ่อนคลายข้อจำกัดในการใช้ชีวิตในหลายประเทศ จนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับมุมมองเศรษฐกิจโลกปี 2564 เติบโตดีขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 6.0 ในเดือนเมษายน (จากที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 5.5 เมื่อเดือนมกราคม) ท่ามกลางสัญญาณบวกดังกล่าว กลับสวนทางกับภาพเศรษฐกิจเมียนมาที่กำลังเผชิญมรสุมทางการเมืองในประเทศอย่างหนัก อีกทั้งภาพลักษณ์ของเมียนมาในสายตาชาติตะวันตกก็กำลังมีบทบาทลดน้อยลง จากความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสหรัฐฯ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2564

เศรษฐกิจไทย

การครองชีพของครัวเรือนไทยเผชิญความไม่แน่นอนสูงหลังเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่...การสร้างความเชื่อมั่นเป็นภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ

สถานการณ์โควิด-19 ได้กลับมารุนแรงขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยศูนย์กลางการระบาดในครั้งนี้อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และกระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของครัวเรือนรวมถึงภาคธุรกิจกลับมาเผชิญความไม่แน่นอนสูงอีกครั้ง ในระยะข้างหน้าภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนจะถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยครัวเรือนมีแนวโน้มกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งภาวะดังกล่าวจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อภาคเศรษฐกิจ ทำให้ผลสำรวจช่วงปลายเดือนมี.ค. 64 ที่พบว่าครัวเรือนไทย (KR-ECI) มีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของในอีก 3 เดือนข้างหน้าที่ดีขึ้น จะไม่ได้สะท้อนภาพผลกระทบของการระบาดของไวรัสในรอบใหม่นี้ต่อภาวะการครองชีพของครัวเรือนในระยะอีก 2-3 เดือนข้างหน้า...อ่านต่อ

2 เมษายน 2564

เศรษฐกิจไทย

สงกรานต์ ปี ’64…การใช้จ่ายยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ คนกรุงฯ ปรับพฤติกรรมสังสรรค์ที่บ้านมากขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3207)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64 จะอยู่ที่ 24,000 ล้านบาท ยังคงหดตัวที่ 4.0% เมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 62 (ปี 2563 มีการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์) โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน และเดินทางกลับไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี ยังมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐที่เข้ามาช่วยหนุนค่าใช้จ่ายกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มได้บางส่วน แต่ผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดที่ยังไม่คลี่คลาย ...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

12 เมษายน 2564

ท่องเที่ยว

โควิด-19 ระลอกสาม ฉุดท่องเที่ยวไตรมาส 2 … คาดครึ่งแรกปี’ 64 รายได้ตลาดไทยเที่ยวไทยหายไปคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.30 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3209)

ก้าวเข้าสู่ไตรมาส 2 ของปี 2564 พร้อมกับการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเป็นระลอกที่ 3 อีกครั้ง ซึ่งนับเป็นข่าวร้ายต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังเริ่มกลับมาสู่เส้นทางการฟื้นตัวหลังจากที่ต้องหยุดชะลอลงจากเหตุการณ์การระบาดของโควิดในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุด พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยในเดือน ก.พ, 64 เพิ่มขึ้นกว่า 30% จากเดือนม.ค. 64 ซึ่งในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นเดือนที่ตลาดไทยเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิดระลอกที่ 2 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเหลือเพียง 4.51 ล้านคน-ครั้ง และจากการระบาดของโควิดระลอกที่ 3 นี้ พบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกระจายไปในอีกหลายจังหวัดตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. นั้น ทำให้ทางการต้องยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโควิดอีกครั้ง การขอความร่วมมือทำงานที่บ้านและงดการเดินทางข้ามจังหวัด ...อ่านต่อ

5 เมษายน 2564

อุตสาหกรรม

กระแส Cloud computing หนุนความต้องการ Enterprise HDD ดันมูลค่าส่งออก Enterprise HDD ปี 2564 ขยายตัวในกรอบร้อยละ 2-5 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3208)

การส่งออก HDD ของไทยโดยรวมในปี 2564 คาดว่าจะยังคงหดตัวต่อเนื่องทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า โดยแรงกดดันหลักมาจากการส่งออก Consumer HDD จากการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี SSD ขณะที่ การส่งออก Enterprise HDD คาดว่าจะยังคงมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการใช้งานในการลงทุน Cloud computing ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณชุดข้อมูลที่เร่งตัวขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่ดิจิทัล...อ่านต่อ

2 เมษายน 2564

อุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ EV แห่งชาติ...ก้าวสำคัญของอุตฯรถยนต์ไทย การสร้างตลาดและห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจรเป็นปัจจัยหนุนหลัก (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3206)

จากที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายใหม่ออกมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อเร่งผลักดันให้ไทยขึ้นเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ZEV ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยวางเป้าหมายที่ท้าทายให้ไทยผลิตรถยนต์ ZEV ได้ 100% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในปี 2578 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนให้กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง และอาจเกิดผลดีต่อการดึงดูดการลงทุนผลิตรถยนต์ ZEV เข้าประเทศในอนาคตไม่น้อย สร้างโอกาสให้ไทยขึ้นเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ZEV หลักแห่งหนึ่งของโลก ...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

12 เมษายน 2564

สถาบันการเงิน

คาดผลประกอบการแบงก์ไทยไตรมาส 1/2564 ... แม้กำไรขยับขึ้นจากไตรมาสก่อน แต่โควิดรอบใหม่ทำให้ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3921)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า กำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ระบบธ.พ. ไทย) อาจขยับขึ้นในไตรมาส 1/2564 โดยแม้รายได้จากธุรกิจหลักของธ.พ. ไทยจะยังไม่ฟื้นตัวกลับมา เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายๆ ส่วนของไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แต่ระดับกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2564 มีโอกาสขยับขึ้น 75% QoQ เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้เสียที่ชะลอลง (แต่ยังเป็นระดับสำรองฯ ที่มากกว่าระดับปกติ) อย่างไรก็ดี ประเมินว่า การประคองทิศทางผลประกอบการระบบธ.พ. ไทยในระยะที่เหลือของปีอาจมีความท้าทายมากขึ้น เพราะคงต้องยอมรับว่าโควิด 19 ระลอกสาม มีผลกระทบต่อจังหวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รายได้หลักของธุรกิจธนาคาร และประเด็นคุณภาพหนี้ ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2564

ตลาดการเงิน

เงินบาทอ่อนค่าสุดรอบ 6 เดือน ขณะที่หุ้นไทยปิดต่ำกว่าสัปดาห์ก่อน แม้ฟื้นตัวบางส่วนท้ายสัปดาห์

เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 6 เดือน โดยเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับสกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ในช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ได้รับอานิสงส์จากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเดือนมี.ค. ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาด ซึ่งหนุนความหวังต่อแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากนี้เงินบาทยังเผชิญแรงขายต่อเนื่อง และแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 6 เดือนที่ 31.51 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบสามของโควิด 19 ในประเทศ ซึ่งมีการแพร่กระจายออกไปในหลายจังหวัดอย่างรวดเร็ว ...อ่านต่อ

2 เมษายน 2564

ตลาดการเงิน

เงินบาทยังคงอ่อนค่า แต่หุ้นไทยขยับขึ้นมาใกล้แนว 1,600 จุด

เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 5 เดือนครึ่งที่ 31.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทอ่อนค่าลง สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับข่าวการผิดนัดชำระการเพิ่มเงินประกันของเฮดจ์ฟันด์รายหนึ่งในสหรัฐฯ ในช่วงต้นสัปดาห์ นอกจากนี้เงินดอลลาร์ฯ ยังมีปัจจัยบวกจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของปธน. โจ ไบเดน ขณะที่เงินบาทเผชิญแรงกดดันจากผลของการส่งกลับกำไรและเงินปันผลของบริษัทต่างชาติในช่วงก่อนสิ้นไตรมาส 1/64 ด้วยเช่นกัน...อ่านต่อ