Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

25 มิถุนายน 2562

อุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet) ตลาดญี่ปุ่นจะหนุนส่งออกไทยตั้งแต่ปี 2563 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3000)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ความต้องการ Wood Pellet ของญี่ปุ่น มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เพื่อใช้ในภาคของโรงไฟฟ้า ทำให้ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนำเข้า Wood Pellet เพิ่มขึ้น ซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อป้อนตลาดญี่ปุ่นได้ โดยคาดว่า การส่งออกของไทยไปตลาดญี่ปุ่น อาจอยู่ที่ประมาณ 80,000-1... อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2562

อุตสาหกรรม

จักรยานยนต์ปี 62 หดตัว 2 % จากเศรษฐกิจชะลอตัว ปี 63 มาตรการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อราคารถจักรยานยนต์บางกลุ่ม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2999)

ปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลให้ภาครัฐเร่งวางนโยบายเพื่อควบคุมผลกระทบดังกล่าว ซึ่งในส่วนของรถจักรยานยนต์มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานไอเสียยูโร 4 และการปรับวิธีคำนวณอัตราภาษีสรรพสามิตมาใช้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านี้คาดว่าจะมีผลใช้ต้นปี 2563 ซึ่งจะกระทบต่อราคารถจักรยานยนต์แตกต่างกันไป... อ่านต่อ

22 พฤษภาคม 2562

อุตสาหกรรม

การแข่งขันของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร ดันธุรกิจ Food Delivery เติบโตต่อเนื่อง คาดมีมูลค่าสูงถึง 33,000 – 35,000 ล้านบาท ในปี 2562 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2995)

การแข่งขันของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร (Food Delivery Application) ไม่เพียงแต่ผลักดันให้ธุรกิจ Food delivery ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เล่นที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจร้านอาหาร อาทิ ร้านอาหารรวมถึงร้านอาหารขนาดกลางและเล็ก กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ... อ่านต่อ

17 พฤษภาคม 2562

อุตสาหกรรม

โปรตีนจากพืช : โอกาสทางการผลิตที่ตอบรับกระแสรักสุขภาพ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2994)

ความนิยมในการบริโภคโปรตีนจากพืช (Plant-based protein) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามกระแสรักสุขภาพ และการบริโภคอาหารที่ผลิตจากพืชล้วนซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณว่า มูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 86,648 ล้านบาท โดยกลุ่มโปรตีนจากพืชและนมพืช ซึ่งเ... อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2562

อุตสาหกรรม

ตลาดเอเชีย...ดันส่งออก Big Bike ปี 62 โตร้อยละ 10 มูลค่าส่งออก Big Bike รุ่นเล็กพุ่งแซงหน้ารุ่นใหญ่ในอีก 3 ปีเพิ่มขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2993)

อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์โดยรวมของไทยเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก อย่างไรก็ตาม Big Bike ในไทยกลับเดินสวนทาง รวมถึงยังมีการทยอยเข้ามาลงทุนของค่าย Big Bike รายใหญ่ของโลกอย่างต่อเนื่อง ผลักดันทำให้ไทยกลายมาเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก Big Bike ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้ ศูน... อ่านต่อ

10 พฤษภาคม 2562

อุตสาหกรรม

ความต้องการเซ็นเซอร์รถยนต์ไฟฟ้าไทยในอีก 5 ปี พุ่งแตะ 30 ล้านชิ้น โตก้าวกระโดดกว่าร้อยละ 58 ต่อปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2992)

ความต้องการเซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนหลัก 3 ประการ คือ ปริมาณการผลิตรถยนต์ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง การยกระดับสมรรถนะและฟังก์ชั่นการทำงานของรถยนต์โดยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งของโลก ส่งผลให้ผู... อ่านต่อ

13 กุมภาพันธ์ 2562

อุตสาหกรรม

Hyper-Personalization...กระแสเทคโนโลยีสำคัญปี 2562 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3787)

หนึ่งแนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงปี 2562 คือ Hyper-Personalization ซึ่งเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลเชิง Big Data มาประยุกต์ใช้ในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความเฉพาะในแต่ละบุคคล ในมิติที่มากกว่าที่เคยทำได้ในอดีต Hyper-Personalization มีศักยภาพที่จะยกระดับการบร... อ่านต่อ

31 มกราคม 2562

อุตสาหกรรม

การยกระดับมาตรฐานรถยนต์สู่ Euro 5...ค่าใช้จ่ายเฉพาะรถยนต์ใหม่เพิ่มมากกว่า 5 พันล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2961)

จากความพยายามผลักดันให้ค่ายรถยนต์พัฒนามาตรฐานไอเสียยูโร 5 กับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตในประเทศภายในปี 2564 เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวสำหรับเรื่องมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ต้นทุนดังกล่าวนี้อาจส่งผลให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อรถยนต์ในอนาคตข้างหน้า รวมทั้งสิ้นไม... อ่านต่อ

30 มกราคม 2562

อุตสาหกรรม

ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไทยพุ่งเกิน 4.3 แสนลูกในอีก 5 ปี... ดันไทยสู่ฐานการผลิตอันดับ 4 ของเอเชีย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2960)

ตั้งแต่ปี 2562 เราจะเริ่มเห็นถึงทิศทางการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ขยายตัวสูงขึ้นมากในไทย หลังค่ายรถต่างยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าอีก 5 ปีข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศของไทยน่าจะมีโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดขึ้นไปอยู่ระดับ 1 ใน 4 ... อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2561

อุตสาหกรรม

ส่งออก HDD ปี 62 เติบโตทะลุ 250 ล้านชิ้น…ตามการฟื้นตัวของตลาดคอมพิวเตอร์โลก และการย้ายฐานผลิตมาไทยอย่างต่อเนื่อง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2949)

ในปี 2562 การส่งออก HDD ของไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ปริมาณการส่งออก HDD โดยรวมจะอยู่ที่ราว 252 – 262 ล้านชิ้น ขยายตัวในกรอบราวร้อยละ 3.6 – 7.8 หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกราว 12,576 – 13,089 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวราวร้อยละ 0.9 – 5.0 จากปี 2561 จากการฟื้นตัวของตลาดคอมพิวเตอร์โ... อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2561

อุตสาหกรรม

ส่งออกรถยนต์ไทยปี 62 ขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 1 ถึง 4 เวียดนามตลาดรุ่ง ขณะที่ทวีปยุโรปยังเสี่ยงหดตัว (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2951)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการส่งออกรถยนต์ของไทยปี 2562 น่าจะทำได้ประมาณ 1,150,000 ถึง 1,180,000 คัน ขยายตัวเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1 ถึง 4 จากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออกรถยนต์ได้ 1,135,000 คัน ทั้งนี้ตลาดส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดี คือ โอเชียเนีย และเอเชีย ที่ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไ... อ่านต่อ

12 ธันวาคม 2561

อุตสาหกรรม

ปี 62 รถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าเติบโตทะลุ 37,000 คัน...ทว่าตลาดรถยนต์ในประเทศคาดหดตัวร้อยละ 2 ถึง 5 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2945)

ปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ตลาดรถยนต์ในประเทศจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18 คิดเป็นยอดขายรถยนต์ถึง 1,030,000 คัน โดยในจำนวนนี้พบว่ารถยนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรถยนต์อีโคคาร์มีแนวโน้มขยายตัวสูงถึงร้อยละ 37 ขณะที่รถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าคาดว่าจะมียอดขายรวมทุกประเภทเติบโตกว่าร้อยละ 75... อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2561

อุตสาหกรรม

การบริหารจัดการเศษวัสดุในไร่อ้อย : สร้างรายได้ส่วนเพิ่มสุทธิให้ชาวไร่อ้อยอย่างน้อย 1,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2942)

ใบและยอดอ้อยเป็นเศษวัสดุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลูกอ้อย ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและทำให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉพาะในปีการผลิต 2560/61 ที่มีปริมาณใบและยอดอ้อยรวมกันถึงประมาณ 22.94 ล้านตัน ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า จากความพร้อมด้านเครื่องจักรของชาวไร่อ้อ... อ่านต่อ

16 พฤศจิกายน 2561

อุตสาหกรรม

การส่งออกยางล้อรถยนต์ไทยไปอเมริกาเหนือ... ยังมีความสามารถในการแข่งขัน แต่ก็มีประเด็นที่ต้องติดตาม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2938)

อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ของไทยอยู่ท่ามกลางภาวะการเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบการค้าโลกอีกครั้ง เมื่อผู้นำของทวีปอเมริกาเหนืออย่างสหรัฐฯเพิ่มมาตรการกีดกันการนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่แข่งมากขึ้น และเพื่อต้องการให้เกิดการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐฯเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จีนหนีผลกระทบจากมาตรการกีด... อ่านต่อ

19 ตุลาคม 2561

อุตสาหกรรม

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล: ประเด็นสภาพคล่อง ทำให้ราคาผันผวนสูง ขณะข่าวเทคโนโลยีมีอิทธิพลที่สุด (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3766)

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลปัจจุบัน มีลักษณะแตกต่างจากตลาดสินทรัพย์ทั่วไปอย่างมาก โดยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย และมีผู้นำตลาดที่ครองส่วนแบ่งตลาดเกินครึ่ง ซึ่งทำให้มีความผันผวนมากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นอย่างชัดเจน ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล มีทั้งกลุ่มที่กระทบต่อตลาดโดยรวม และใ... อ่านต่อ

25 กันยายน 2561

อุตสาหกรรม

ร่าง พ.ร.บ. Digital ID ปูทางให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มตัว (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3762)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ครม.ลงมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง พ.ร.บ. Digital ID จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การร่าง พ.ร.บ. Digital ID ปูทางสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลเชิงบวกในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเงินการธนาคาร และส... อ่านต่อ

7 กันยายน 2561

อุตสาหกรรม

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี’61 : ตลาดซื้อกิน/เป็นของฝากหนุนการเติบโต...มูลค่าตลาด 930 ล้านบาท(กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2926)

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 930 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 (YoY) จากที่ทรงตัวในปี 2560 โดยความต้องการซื้อเพื่อกิน/เป็นของฝาก ซึ่งมีมูลค่าต่อชิ้นสูง เนื่องจากการออกแบบรสชาติและบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง ทรงคุณค่า กำลังมีบทบาทมากขึ้น ทดแทนการซื้อไปไหว้ตามประเพณีที่ถูกตัดทอนให้เหลือเท่... อ่านต่อ

9 กรกฎาคม 2561

อุตสาหกรรม

ผลสำรวจชี้... Plug-In Hybrid ตัวเลือกอันดับหนึ่ง ธุรกิจสถานีชาร์จไฟฟ้าขยายตาม โดยสถานที่ตั้งเหมาะสมช่วยเร่งคืนทุน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2919)

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเริ่มมีบทบาทในไทยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจพิจารณารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวเลือกหนึ่งในอนาคต ซึ่งรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาเมื่อเทียบกับรถยนต์เครื่อ... อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2561

อุตสาหกรรม

ฟุตบอลโลก 2018 หนุนเม็ดเงินโฆษณาขยายตัวร้อยละ 9 จากช่วงปกติ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2915)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก 2018 น่าจะมีเม็ดเงินโฆษณาสะพัดเพิ่มเติมจากในช่วงปกติรวมกันประมาณ 680 ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 9 จากในช่วงปกติ หรือในกรณีที่ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก ส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณาในช่วงมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก 2018 โดยรวมน่าจะสะพัดอยู่ที่ 7,980 ล้านบาท... อ่านต่อ

8 มิถุนายน 2561

อุตสาหกรรม

กีฬาฟุตบอลโลก 2018 : คาดแฟนบอลติดตาม 10.96 ล้านคน...อานิสงส์สู่สินค้าอุปโภคและบริโภคประมาณ 6,685 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2914)

ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นที่ประเทศรัสเซียระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ น่าจะมีผู้รับชมในไทยประมาณ 10.96 ล้านคน ซึ่งคึกคักจากครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัจจัยหนุน อาทิ การถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีดิจิทัลทั้ง 6... อ่านต่อ

24 มกราคม 2561

อุตสาหกรรม

เวียดนามออกกฎตรวจสอบคุณภาพใหม่ ... ส่งออกรถไทยชะงักระยะสั้น แต่โดยรวมปี 61 คาดยังโตจากตลาดอื่น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2897)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ตามกรอบความตกลงเปิดเสรีด้านการค้าบริการของอาเซียน เวียดนามต้องลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากทุกประเทศในอาเซียนลงเหลือร... อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2560

อุตสาหกรรม

ตลาดโทรคมนาคมไร้สายปี'61 เติบโตราวร้อยละ 5.9 มีทิศทางการเติบโตที่ชะลอลงจากการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2892)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยในปี 2561 ยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากปีก่อน อันเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันในด้านราคาสำหรับการใช้บริการสื่อสารข้อมูล (Data)... อ่านต่อ

27 ธันวาคม 2560

อุตสาหกรรม

ตลาดรถยนต์ไทยปี 61...ขยายตัวต่อร้อยละ 2 ถึง 5ทางเลือกหลากหลายพร้อมนวัตกรรมใหม่กระตุ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2890)

ตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2560 พลิกกลับมาฟื้นตัวอย่างมากหลังหดตัวต่อเนื่องกันมาถึง 4 ปี โดยแรงหนุนสำคัญน่าจะมาจากกำลังซื้อของประชาชนที่... อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย : ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญหลังภาครัฐปล่อยให้ราคาน้ำตาลในประเทศเป็นไปตามกลไกตลาด(กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2885)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งเห็นชอบกับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาล โดยลดการอุดห... อ่านต่อ

24 พฤศจิกายน 2560

อุตสาหกรรม

ตลาดรถเช่าปี 61 ยังโตที่ร้อยละ 6 ถึง 8 โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว หนุนความต้องการใช้บริการ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2882)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าตลาดรถเช่าโดยรวมน่าจะมีโอกาสขยายตัวได้ด้วยมูลค่าตลาด 42,500 ล้านบาท หรือขยายตัวกว่าร้อยละ 9 เพิ่มขึ้นจา... อ่านต่อ

9 ตุลาคม 2560

อุตสาหกรรม

ICAO ปลดธงแดงหน้าชื่อประเทศไทย หนุนรายได้ธุรกิจสายการบินปี 2561 เฉียด 3 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2875)

สถานการณ์ล่าสุด ICAO ได้ปลดธงแดงหน้าชื่อประเทศไทยบนเว็บไซต์ของ ICAO แล้ว หลังจากที่ได้ขึ้นธงแดงตั้งแต่ มิถุนายน ปี 2558 อันส่งผลให้ธุรกิจการบินของไทยต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายตามมา รวมถึงการที่ FAA ... อ่านต่อ

27 กันยายน 2560

อุตสาหกรรม

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี’60...ตลาดที่เปลี่ยนแปลงสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับตลาดที่มีค่า 900 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2870)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ในปี 2560 จะมีมูลค่า 900 ล้านบาททรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อน โดยสภาพตลาดในปีนี้ ผู้ประกอบการมี... อ่านต่อ

22 กันยายน 2560

อุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการเครื่องดื่มไทย...ปรับตัวระมัดระวังท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมหลากหลายและภาษีสรรพสามิตใหม่ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2867)

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทยมีฐานการบริโภคกว้างเป็นผลให้ในตลาดมีสินค้าหลากหลาย ทำให้เกิดการทดแทนกันได้ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อเนื่องให้ในอุตสาหกรรมเครื่... อ่านต่อ

14 กันยายน 2560

อุตสาหกรรม

การคิดภาษีสรรพสามิตวิธีใหม่จากราคาขายปลีก... จูงใจการลงทุนผลิตรถยนต์ในประเทศ ขณะที่กระทบผู้ซื้อน้อย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2864)

จากการที่รัฐบาลได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ที่ขายในประเทศเป็นรูปแบบใหม่ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์มีป... อ่านต่อ

25 สิงหาคม 2560

อุตสาหกรรม

ส่งออกสิ่งทอปี’60: คาดโตได้ 5% ... การยกระดับการผลิตเป็นสิ่งทอเทคนิคขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไข (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2863)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ปี 2560 ไทยจะสามารถส่งออกสิ่งทอ (ไม่รวมเครื่องนุ่งห่ม) ไปยังตลาดโลกได้ไม่ต่ำกว่า 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.0 ... อ่านต่อ

25 กรกฎาคม 2560

อุตสาหกรรม

ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ปี’60 โตร้อยละ 8.3 พลิกเป็นบวกในรอบ 2 ปี... HDD และ IC เป็นแรงหนุนสำคัญ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2858)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2560 การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบสองปี โดยคาดว่า การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยจ... อ่านต่อ

24 กรกฎาคม 2560

อุตสาหกรรม

ปี’60: คาดคนกรุงฯ ใช้จ่ายซื้อเครื่องสำอางลดลง ... แม้ภาพรวมซบเซา แต่ส่วนใหญ่ไม่ลดการใช้ หันมาปรับพฤติกรรมการซื้อแทน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2857)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ค่าใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในการเลือกซื้อเครื่องสำอางปี 2560 มีแนวโน้มลดลง อันเป็นผลมาจากปัจจัยเรื่องค่าครองชีพและหนี้ครัวเรื... อ่านต่อ