Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

27 ตุลาคม 2563

ท่องเที่ยว

ตลาดไทยเที่ยวไทยช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2563 ... คนไทยมีแผนท่องเที่ยว แต่กังวลโควิด เศรษฐกิจ และการเมือง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3152)

จากผลสำรวจการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ ของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วน 77.3% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่การท่องเที่ยวยังมีความไม่แน่นอนสูง เมื่อกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าหากมีการพบผ... อ่านต่อ

16 กันยายน 2563

ท่องเที่ยว

แนวคิดการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ... สัญญาณเริ่มต้นที่ดีต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยว (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3135)

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีความเห็นว่า แนวทางการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist Visa (STV) นับเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยที่ปัจจุบันภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและแรงงานกำลังเผชิญกับปัญหาอย่างหนักจากรายได้ที่หดหายไป สำหรับโครง... อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2563

ท่องเที่ยว

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ หลังการคลายล็อก หนุนคนไทยเที่ยวในประเทศ … คาดสร้างรายได้เพิ่มราว 41,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3118)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังน่าจะมีผลทางจิตวิทยากระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและก่อให้เกิดการใช้จ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลทางบวกเพิ่มเติมต่อ... อ่านต่อ

30 เมษายน 2563

ท่องเที่ยว

ตลาดไทยเที่ยวไทยกับโจทย์ธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิมหลังโควิด-19 …คาดทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศเหลือประมาณ 79.5-89.5 ล้านคน-ครั้ง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3104)

สถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลาย และหากไม่เกิดการระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง ตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ก็น่าจะค่อยๆ กลับมา แต่เนื่องจากยังมีปัจจัยท้าทายจากเศรษฐกิจ กำลังซื้อที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นต่อการมีงานทำลดลง ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยทั้... อ่านต่อ

24 มกราคม 2563

ท่องเที่ยว

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในจีน ต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2563 ... ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3077)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส 2019 Novel Coronavirus (n-CoV) ในจีน น่าจะยังส่งผลจำกัดต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2563 โดยยังไม่ยกระดับเท่ากับกรณีการแพร่ระบาดของโรค SARS เนื่องจากสถานการณ์ครั้งนี้ทางการจีนมีระบบการจัดการที่รวดเร็ว เทคโนโลยีการแพทย์ก้าวหน้าขึ้น และการสื่อสารที่... อ่านต่อ

6 มกราคม 2563

ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2563 คาดมีจำนวน 11.10-11.30 ล้านคน เป็นตลาดหลักที่หนุนการท่องเที่ยว แม้ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3071)

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 24-30 ม.ค. 2563 นี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะยังมีบรรยากาศที่ดี โดยคาดว่าในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 365,500 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เติบโตใกล้เคียงกับตรุษจีนปีที่ผ่านมา ด้วยการทำตลาดอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน... อ่านต่อ

3 มกราคม 2563

ท่องเที่ยว

ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย...จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจขยายตัว 2.0%-3.0% หรือมีจำนวนที่ 40.5-40.9 ล้านคน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3068)

ทิศทางของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2563 มีโจทย์ที่ยากขึ้นทั้งในด้านของการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงยังคงอยู่และมีความท้าทายมากขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2563 นักท่องเที่ยวต... อ่านต่อ

23 ธันวาคม 2562

ท่องเที่ยว

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ช่วง 9 วัน คาดมีมูลค่าประมาณ 82,200 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3064)

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเและไทยเที่ยวในประเทศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2563 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงนี้อาจจะผ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้จะมองว่านักท่องเ... อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2562

ท่องเที่ยว

ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562: คนกรุงเทพฯ เที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น...คาดสร้างรายได้ท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3043)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 จากผลสำรวจ พบว่า คนกรุงเทพฯ มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วน 76.9% ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 22.2% มองว่า มาตรการกระตุ้นการท่องเ... อ่านต่อ

10 ตุลาคม 2562

ท่องเที่ยว

โค้งสุดท้ายของปี 2562 ยังมีความท้าทายสูง... คาดปี’62 นักท่องเที่ยวยุโรปเที่ยวไทย มีจำนวน 6.66 ล้านคน หดตัว 1.5% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3040)

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2562 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปเที่ยวไทย แต่จากที่ตลาดยังมีความท้าทายอยู่มาก อาทิ ด้านเศรษฐกิจและค่าเงิน การแข่งขันกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่หลากหลาย และสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนสูง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปในช่วง 4 เ... อ่านต่อ