Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 กันยายน 2555

ตลาดการเงิน

การลงทุนในหลักทรัพย์ที่อ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์ด้านเกษตร : มีแรงหนุนด้านราคาในช่วงที่เหลือของปี’55...แต่ความผันผวนยังสูง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3343)

คะแนนเฉลี่ย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2555 ต่อเนื่องถึงในช่วงแรกของปี 2556 นั้น สภาวะอากาศที่แปรปรวนจากปรากฏการณ์ El Nino (ซึ่งทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงผิดปกติ) และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก ผนวกกับความเป็นไปได้ที่ทางการในหลายๆ ประเทศจะยังคงเดินหน้านโยบายที่ผ่อนคลายเพื่อดูแลความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงความต้องการพลังงานทางเลือกในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูง น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงราคาสินค้าเกษตรโลก อันทำให้การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการจัดสรรและกระจายพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน
อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพตลาดการเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างรวดเร็ว อันอาจมีผลให้ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร ยังคงมีความผันผวนสูงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความผันผวนของราคาสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่นๆ ทำให้การจับทิศทางที่แน่ชัดของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร ทำได้ไม่ง่ายและจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ รวมถึงการติดตามสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถตัดสินใจและบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่ผลตอบแทนสมดังที่คาดหวังไว้

ทั้งนี้ แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรโลกที่น่าจะยังมีแรงส่งจากหลายปัจจัยหนุนดังกล่าว แม้ว่าในด้านหนึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนทางเลือกสำหรับผู้ลงทุน แต่สำหรับผู้ผลิตสินค้าที่ต้องมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้น คงอาจจะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบ ที่อาจเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก อาทิ ข้าวโพด ถั่วเหลือง หรือข้าวสาลี ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรในหลายๆ ประเทศ รวมถึงไทยด้วย ฉะนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรต้องติดตามสถานการณ์ด้านราคาในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเตรียมการรับมือ รวมไปถึงอาจใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง และข้าวโพด (ผ่านช่องทางสถาบันการเงินไทยที่จะส่งคำสั่งต่อไปยังตลาดต่างประเทศ) ในการเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารต้นทุนวัตถุดิบภายใต้ความผันผวนของราคาได้อีกช่องทางหนึ่ง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ตลาดการเงิน