Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 กุมภาพันธ์ 2564

ตลาดการเงิน

เงินบาทขยับอ่อนค่า ขณะที่หุ้นไทยร่วงลงตามแรงขายของสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ

คะแนนเฉลี่ย

หุ้นไทยดีดตัวขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ ท่ามกลางความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับมีแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ดี หุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนจะปรับตัวลงตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีปัจจัยลบจากความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศ และแรงขายทำกำไรของกลุ่มสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มธนาคาร การเงินและพลังงาน  ​​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ตลาดการเงิน