Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 ตุลาคม 2564

ตลาดการเงิน

เงินบาทแข็งค่าขึ้น ขณะที่หุ้นไทยร่วงลงทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค

คะแนนเฉลี่ย

หุ้นไทยร่วงลงแรงช่วงต้นสัปดาห์ ทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค ประกอบกับมีรายงานข่าวว่าพบโควิดสายพันธุ์ย่อยของเดลตาในไทย รวมถึงแรงเทขายของกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างชาติ ทั้งนี้ หุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นได้ช่วงสั้นๆก่อนจะร่วงลงอีกครั้งตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามา ประกอบกับมีแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มพลังงาน/ปิโตรเคมีตามทิศทางราคาน้ำมันโลกที่ย่อตัวลง ตลอดจนแรงขายลดเสี่ยงของนักลงทุนก่อนการประชุมเฟด  ซึ่งประเมินว่าอาจจะมีการประกาศ​ปรับลดวงเงินการทำ QE  

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ตลาดการเงิน