Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 มีนาคม 2563

Econ Digest

COVID-19 คาด...เศรษฐกิจจีนไตรมาส 1/63 ติดลบ 11% ทั้งปีโตชะลอตัวที่ 1-3%

​              ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาล่าสุดได้สร้างความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในไตรมาสที่ 1/2563 ที่กำลังจะออกมาในช่วงกลางเดือน เม.ย. 2563 ไม่ว่าจะเป็นการหดตัวของมูลค่าค้าปลีกในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค. – ก.พ. 2563) ถึงกว่า 20.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) คิดเป็นมูลค่าราว 1.4 ล้านล้านหยวน หรือแม้แต่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial production) ในช่วงเดียวกันที่หดตัวกว่า 13.5% YoY จนส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์จากหลายสถาบันของโลกได้ออกมาประเมินอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1/2563 ของจีนใหม่ โดยบางรายได้ประเมินว่า มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ GDP ของจีนในไตรมาสที่ 1/2563 จะหดตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลสถิติมา[1] โดยเฉพาะสำนักข่าว Bloomberg ที่มองตัวเลข GDP จีนไตรมาสที่ 1/2563 ติดลบถึง 11% YoY

                ถามว่าการหดตัวของ GDP จีนในไตรมาสที่ 1/2563 นี้เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด หากพิจารณาถึงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางการจีนที่เข้มข้นนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ม.ค. 2563 เป็นต้นมา ซึ่งมีส่วนทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนต้องชะงักงันนั้น ความเป็นไปได้ก็ย่อมมีสูง ไม่ว่าจะเป็น คำสั่งปิดเมืองในมณฑลหูเป่ย รวมถึงเมืองไท่โจวและบางส่วนของหางโจวในมณฑลเจ้อเจียงที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร ภาคการผลิตหรือภาคการบริการ หยุดชะงักในไตรมาสที่ 1/2563 ซึ่งเมืองทั้งหลายเหล่านี้มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นราว 5% ของประเทศ (4.6 ล้านล้านหยวนในปี 2562 หรือ ประมาณ 1.15 ล้านล้านหยวนใน 1 ไตรมาส) ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เหล่านี้ยังไม่กลับมาดำเนินการเป็นปกติได้เต็มศักยภาพในปัจจุบัน นอกจากนี้ คำสั่งของทางการจีนให้บริษัทนำเที่ยวทั่วประเทศหยุดจำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้ถูกยกเลิกก็ย่อมกระทบภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศของจีนที่มีมูลค่าถึงราว 1.6 ล้านล้านหยวนใน 1 ไตรมาส โดยผลกระทบบางส่วนได้สะท้อนผ่านตัวเลขการค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมไปแล้วข้างต้น

                มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลกระทบรุนแรงในไตรมาสที่ 1/2563 นั้นคาดว่าจะเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวที่กดดันภาพรวมเศรษฐกิจจีนทั้งปี 2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจีนที่ดีขึ้นมากจนล่าสุดไม่พบการติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศ (Local infection) เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วงที่เหลือของปี 2563 โดยเฉพาะการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน

อนึ่ง พัฒนาการของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายนอกประเทศจีนที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอลงอาจกดดันการส่งออกของจีนซึ่งสะท้อนได้จากตัวเลข new exports order ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในเดือน ก.พ. 2563 ที่ลดต่ำสุดนับตั้งแต่เคยจัดเก็บมา ซึ่งอาจมีผลต่อภาคการผลิตของจีนในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 และอาจลากยาวไปถึงไตรมาสที่ 3/2563 ได้ หากนานาประเทศยังไม่สามารถสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ ดังนี้แล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า อัตราการขยายตัวของ GDP จีนในช่วงไตรมาสที่เหลือของปี 2563 จะยังคงต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของ GDP ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่แต่ละไตรมาสสามารถโตได้ราว 6% (YoY) ซึ่งส่งผลทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนทั้งปี 2563 อาจขยายตัวชะลอลงมาอยู่ในกรอบ 1%-3% ลดลงจากปี 2562 ที่ GDP จีนขยายตัวได้ 6.1%[1] นักเศรษฐศาสตร์จาก  Goldman Sachs ฃ ได้ประเมินตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในไตรมาสที่ 1/2563 ภายหลังการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดว่า เศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่ 1/2563 อาจหดตัวราว 9% YoY

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest