Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 มกราคม 2567

Econ Digest

เศรษฐกิจจีนปี 2566

คะแนนเฉลี่ย

เศรษฐกิจจีนปี 2023 เติบโตที่ 5.2% สูงกว่าเป้าหมายทางการ


  • เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 4/2023 เติบโตที่ 5.2%YoY จาก 4.9%YoY ในไตรมาส 3/2023 ได้รับปัจจัยหนุนจากการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยตัวเลขยอดค้าปลีกของจีนในไตรมาส 4/2023 เติบโตอยู่ที่ 8.3% YoY จาก -2.7% YoY ในไตรมาส 4/2022 นอกจากนี้ ทางการจีนได้มีการอนุมัติการออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1 ล้านล้านหยวน (คิดเป็น 0.8% ของเศรษฐกิจจีนปี 2023) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
  • สำหรับปี 2023 เศรษฐกิจจีนเติบโตได้ที่ 5.2% สูงกว่าเป้าหมายของทางการ ได้รับปัจจัยหนุนจากฐานที่ต่ำในปีก่อน รวมถึงภาคบริการที่เติบโตได้ที่ 5.8% นอกจากนี้การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปรับเพิ่มขึ้น 3.0% ซึ่งมาจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นสำคัญซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของทางการจีนที่ต้องการพึ่งพาตนเองในส่วนของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง 9.6% บ่งชี้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตของจีน

ในปี 2024 เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากปีก่อน โดยคาดว่าอยู่ที่ 4.5%

  • ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อจะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อเศรษฐกิจจีน โดยในปี 2024 คาดว่าการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะยังคงเห็นอยู่ ในช่วงที่ผ่านมาจีนได้มีการออกนโยบายมาสนับสนุนทั้งในฝั่งของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผ่อนคลายกฎเกณฑ์เอื้อให้ประชาชนซื้อบ้าน แต่ภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่ส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยสถานการณ์ในเรื่องของบ้านที่สร้างไม่เสร็จและไม่ได้รับการส่งมอบยังคงไม่คลี่คลาย ขณะที่ยอดขายบ้านใหม่ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 แห่งในปี 2023 ยังปรับลดลงอยู่ที่ -16.5%
  • ความเสี่ยงเรื่องภาวะเงินฝืดเพิ่มขึ้น  ในช่วงไตรมาส 4/2023 เงินเฟ้อของจีนออกมาติดลบติดต่อกัน 3 เดือนจนสร้างความกังวลถึงภาวะเงินฝืดภายในประเทศ อย่างไรก็ดี การติดลบของเงินเฟ้อมีสาเหตุมาจากราคาเนื้อหมูที่เผชิญปัญหากำลังการผลิตที่มากเกินไป (Oversupply) ในปี 2024 เงินเฟ้อยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำทั้งจากปัญหาด้านการว่างงาน และภาคอสังหาริมทรัพย์  ทั้งนี้ คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2024 อยู่ที่ 1.4% (Bloomberg consensus)
  • ในปี 2024 เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากปีก่อนอยู่ที่ 4.5% โดยคาดว่าทางการจีนจะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงิน และการคลังต่อเนื่องเพื่อหนุนเศรษฐกิจจีนในช่วงเปลี่ยนผ่าน ติดตามการประกาศเป้าหมายเศรษฐกิจของจีนปี 2024 จากทางการในการประชุมเดือนมี.ค.2024

 


Click
 ชมคลิป เศรษฐกิจจีนปี 2566

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

GDP