Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 มกราคม 2566

Econ Digest

เศรษฐกิจจีนปี 2565 โตต่ำสุดในรอบกว่า 50 ปี จากแรงกดดันนโยบายโควิดเป็นศูนย์

คะแนนเฉลี่ย

        เศรษฐกิจจีนไตรมาส 4/2565 เติบโตชะลอลงอยู่ที่ 2.9%YoY จาก 3.9% YoY ในไตรมาส 3/2565 แต่สามารถเติบโตได้ดีกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 1.6%  ในขณะที่ทั้งปี 2565 จากการดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์อย่างเข้มข้นของจีนส่งผลให้ปี 2565 เศรษฐกิจจีนเติบโตได้ที่ 3.0% ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ 5.5% และถือว่าเป็นการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 50 ปี โดยการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคตลอดทั้งปี 2565 หดตัวลง -0.2% YoY ส่วนการส่งออกก็ชะลอตัวในช่วงปลายปีจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง โดยทั้งปีเติบโตได้เพียง 7.0% YoY อย่างไรก็ตามปัจจัยหนุนหลักของเศรษฐกิจจีนปี 2565 มาจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่มีการเติบโตอยู่ที่ 5.1% YoY

        ทั้งนี้ ในปี 2566 คาดว่าการยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์จะเข้ามาช่วยหนุนเศรษฐกิจจีนปี 2566 ให้ฟื้นตัวดีขึ้น ถึงแม้ว่าในไตรมาสแรก จะยังคาดว่าเศรษฐกิจจีนอาจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากประเด็นความพอเพียงด้านสาธารณสุข หลังจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่อยู่ในระดับสูง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนน่าจะยังไม่สามารถกลับมาได้เต็มที่ อย่างไรก็ดี หลังผ่านเทศกาลตรุษจีนไปอีก 1-2 เดือน คาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อน่าจะผ่านจุดสูงสุดของการระบาดไปแล้วและทยอยลดลง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มีแนวโน้มเร่งตัวกลับมาได้เพิ่มขึ้น เช่น การเดินทาง การท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว คาดว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในไตรมาส 2/2566 ท่ามกลางความเสี่ยงที่สำคัญหลายด้านที่ยังต้องจับตา ทั้งสถานการณ์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่คลี่คลาย ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังตึงเครียดทั้งสถานการณ์ในไต้หวัน และความขัดแย้งกับสหรัฐฯ ปัญหาเชิงโครงสร้างและความไม่แน่นอนทางนโยบาย รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 4.6%

 


Click
 ชมคลิป เศรษฐกิจจีนปี 2565 โตต่ำสุดในรอบกว่า 50 ปี จากแรงกดดันนโยบายโควิดเป็นศูนย์

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest