Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 พฤษภาคม 2566

Econ Digest

ส่งออกแผงโซลาร์เซล์ไทยไปสหรัฐฯ ปี’66 เผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นต่อกรณีโซลาร์เซลล์ไทยเลี่ยง AD/CVD

คะแนนเฉลี่ย

        นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 แรงกดดันต่อข้อกล่าวหาที่ว่าผู้ผลิตจีนใช้ฐานการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ใน 4 ประเทศอาเซียนรวมถึงไทยเพื่อเลี่ยง AD/CVD มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากความเห็นต่างของรัฐสภาสหรัฐฯ ต่อคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ให้ยกเว้นอากรดังกล่าวถึงกลางปี 2567 จนนำมาสู่การผ่านมติให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเมื่อช่วงต้นเดือนพ.ค. 66 ซึ่งแม้ว่ามติดังกล่าวได้ถูกประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใช้สิทธิ์ยับยั้งไปในช่วงกลางเดือนเดียวกัน นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนต่อการวางแผนปรับตัวของผู้ประกอบการนำเข้าและผู้ผลิตก็มีแนวโน้มสูงขึ้น จากการที่สหรัฐฯ ได้เลื่อนการประกาศผลไต่สวนขั้นสุดท้ายจากต้นพ.ค. 66 ไปเป็นกลางส.ค. 66

        ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองต่อผลกระทบจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวว่า ผู้นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ของสหรัฐฯ อาจเริ่มพิจารณาหันไปนำเข้าจากแหล่งใหม่อย่างอินเดีย ขณะที่ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์จีนบางส่วนโดยเฉพาะในเวียดนามเริ่มขยับไปใช้ฐานประกอบในอินเดียเพื่อส่งออกไปสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน แม้ภาพรวมในประเทสไทยยังคงต้องติดตามผลสัมฤทธิ์ของการยื่นอุทธรณ์ต่อข้อกล่าวหาว่าเลี่ยง AD/CVD ทว่าแรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้ผู้ผลิตจีนที่เข้าข่ายเลี่ยง AD/CVD ปรับแผนธุรกิจเร็วกว่าคาด และส่งผลกดดันการส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ไทยไปสหรัฐฯ ตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ซึ่งจะทำให้มูลค่าส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ไทยไปสหรัฐฯ ปี 2566 เติบโตเพียง 30% จากเดิมที่คาดว่าจะโตราว 57% อย่างไรก็ดี แม้ทิศทางอัตราการเติบโตจะให้ภาพที่ชะลอลง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากสหรัฐฯยังมีความต้องการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากไทยอีกระยะหนึ่ง

        ทั้งนี้ แม้ว่าสัดส่วนการส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ไทยไปสหรัฐฯ จะคิดเป็นกว่า 90% ของมูลค่าการส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ไทยไปตลาดโลก แต่การส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ไทยไปตลาดอื่นๆ ยกเว้นสหรัฐฯ น่าจะชะลอตัวในปีนี้ตามแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงคาดว่า มูลค่าส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ไทยไปตลาดโลกในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,705 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวราว 23% ชะลอตัวจากปี 2565 ที่เติบโตราว 71%

 


Click
 ชมคลิป ส่งออกแผงโซลาร์เซล์ไทยไปสหรัฐฯ ปี’66 เผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นต่อกรณีโซลาร์เซลล์ไทยเลี่ยง AD/CVD

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น