Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 เมษายน 2566

Econ Digest

ยอดจอง Motor Show ปี 66 พุ่งแรง! แต่ยอดขายรถทั้งปี...ยังต้องติดตาม

คะแนนเฉลี่ย

        จากงาน Motor Show ครั้งล่าสุดที่ปิดตัวเลขอย่างสวยงามที่ยอดจอง 42,885 คันนั้น แม้ด้านหนึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงภาพความคึกคักของตลาดรถยนต์ในประเทศของไทยในช่วงระหว่างการจัดงาน ทว่าอีกด้านหนึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมีมุมมองระมัดระวังต่อภาพตลาดรถยนต์โดยรวมในประเทศทั้งปี 2566 นี้ สะท้อนจากประเด็นข้อสังเกต ดังต่อไปนี้

  1. ตลาดรถยนต์หลักของไทยกลุ่มที่ยังใช้น้ำมัน  ยังคงแสดงให้เห็นถึงทิศทางการฟื้นตัวที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติอยู่ พิจารณาจากตัวเลขยอดจองรถยนต์รวมหลังหักรถยนต์ BEV เกือบหมื่นคันออกแล้ว เหลือรถยนต์กลุ่มหลักที่ใช้น้ำมันเพียง 33,651 คัน ซึ่งแม้จะเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ช่วงที่มีการระบาดหนักของโควิด ที่ปิดยอดจองรถกลุ่มนี้ได้เพียง 28,812 คัน ทว่าหากเทียบกับยอดจองงานเดียวกันในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิดที่มียอดจองรถยนต์กลุ่มนี้สูงถึง 37,769 คันแล้ว ก็นับว่ายังห่างกันอยู่ระดับหนึ่ง
  2. ยอดจองรถหรูยังคงส่งสัญญาณที่ปะปน โดยบางค่ายมียอดจองเพิ่มขึ้น ขณะที่บางค่ายมียอดจองลดลง ทั้งนี้น่าจะขึ้นอยู่กับจังหวะในการเปิดตัวรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ BEV ของแต่ละค่าย ซึ่งมีทั้งค่ายที่เปิดตัวไปก่อนงานและค่ายที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดตัวหลังงาน นอกจากนี้ กลุ่มผู้ซื้อรถยนต์หรูบางส่วนน่าจะไปจองซื้อรถยนต์ BEV ของบางค่ายรถที่ไม่ได้เข้าร่วมงานแทน ซึ่งก็จะกลายเป็นมาดึงยอดจองของกลุ่มรถหรูบางส่วนไป
  3. ค่ายรถยนต์ชั้นนำบางค่ายยอดขายยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มรถราคาย่อมเยา แม้บางค่ายรถจะสามารถรับจองรถยนต์ราคาระดับบนได้ดี ซึ่งแม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะการใส่ออปชั่นเสริมมาให้อย่างคุ้มค่า และบางส่วนจะเป็นเพราะการจัดโปรโมชั่นราคาที่ดึงดูดได้อย่างน่าสนใจ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวมที่ยังคงอยู่ในภาวะเปราะบาง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด ขณะที่เศรษฐกิจในต่างประเทศก็ยังมีความไม่แน่นอนสูง


        จากข้อสังเกตต่างๆ ดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่า สภาพตลาดรถยนต์โดยรวมในปีนี้ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องติดตาม ที่สำคัญคือการฟื้นตัวของกำลังซื้อผู้บริโภคโดยเฉพาะบางกลุ่มที่มีความเปราะบางอยู่ จากหนี้ที่สูงและเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในระบบการเงินไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น รวมไปถึงความสามารถในการผลิตเพื่อส่งมอบรถยนต์ BEV ได้ตามจำนวนที่รับจอง หลังตัวเลขในงาน Motor Show เริ่มแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสนใจต่อรถยนต์ BEV ที่มีมากขึ้น ซึ่งก็จะมีผลต่อยอดขายรถยนต์รวมทั้งประเทศในปีนี้ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จะยังคงประมาณการเดิมของยอดขายรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 865,000 ถึง 895,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 1.8% ถึง 5.4% จากปี 2565

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น