Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 มีนาคม 2563

Econ Digest

สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย

• ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวอิงขาลงตลอดสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นอกประเทศจีนพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ จำนวนประเทศที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อรายแรกเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ด้านประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีการปกปิดข้อมูลช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งสร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวภายในประเทศ โดยนักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิอย่างหนักในระหว่างสัปดาห์
• สัปดาห์ที่ 2-6 มี.ค. 2563 KSecurities คาดแนวรับที่ 1,335 และ 1,300 จุด ขณะที่ แนวต้านอยู่ที่ 1,355 และ 1,370 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนก.พ. ของไทย ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ. ของสหรัฐฯ และสถานการณ์ไวรัสโควิด-19Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest