Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 กันยายน 2565

เศรษฐกิจไทย

KR-ECI เดือนส.ค.65 ฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์การจ้างงานที่ปรับดีขึ้น และราคาสินค้าบางรายการที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อน

คะแนนเฉลี่ย

​-    ในเดือนส.ค.65 ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ในปัจจุบันและ 3 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 33.9 และ 35.7 จาก 32.5 และ 34.0 จากในเดือนก.ค.65 แต่ยังต่ำกว่าระดับ 50 โดยครัวเรือนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อรายได้และการจ้างงาน หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวที่ทยอยกลับมา นอกจากนี้ ดัชนี KR-ECI ยังได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากระดับราคาสินค้าบางรายการที่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่เริ่มชะลอลงจากเดือนก่อน อีกทั้งยังมีการลงทะเบียน “คนละครึ่งระยะที่ 5” ที่จะเริ่มใช้ในเดือนก.ย.65 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของดัชนีคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า พบว่า ความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงาน สาธารณูปโภค และบริการพื้นฐานยังปรับเพิ่มขึ้น บ่งชี้ว่า การฟื้นตัวของดัชนี KR-ECI ยังมีแนวโน้มเปราะบาง ระดับค่าครองชีพที่สูงขึ้นจะยังเป็นปัจจัยกดดันให้ครัวเรือนบางส่วนยังมีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอย

-    ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 5” ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ก.ย. -31 ต.ค.65 ผลสำรวจระบุว่า ครัวเรือนกว่า 87% จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว โดย 42.9% มองว่าจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรายวันได้บางส่วน โดยเฉพาะค่าอาหารต่าง ๆ ขณะที่มีครัวเรือน 36.8% มองว่าอยากได้มาตรการที่ตรงจุดกว่านี้ เช่น การลดค่าน้ำค่าไฟฟ้าที่จำเป็นต่างๆ

-    ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน ยังเผชิญแรงกดดันหลายประการ ทั้งในเรื่องของระดับราคาพลังงานที่เป็นทั้งต้นทุนการผลิตและขนส่งอย่างก๊าซหุงต้มที่ยังมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นในลักษณะขั้นบันไดรวมถึงการปรับขึ้นของค่าไฟฟ้าในงวด ก.ย.-ต.ค. 65 อีกทั้งยังมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งแรกในรอบ 2 ปีที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 65 ซึ่งยังคงต้องติดตามการส่งผ่านต้นทุนจากผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นหลังในหลายพื้นที่เผชิญฝนตกหนัก อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น มาตรการคนละครึ่ง / มาตรการเกี่ยวกับพลังงานที่คาดว่าจะออกมาช่วยประคับประคองภาคครัวเรือนในช่วงที่เหลือของปีนี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย