Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 กรกฎาคม 2561

เศรษฐกิจไทย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้น จากความกังวลเรื่องภาระค่าครองชีพที่บรรเทาลง

คะแนนเฉลี่ย

​           ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 46.2 ในการสำรวจช่วงเดือนพ.ค. มาอยู่ที่ระดับ 46.5 ในการสำรวจช่วงเดือนมิ.ย. 2561 สะท้อนความกังวลที่บรรเทาลงของครัวเรือนต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 3/2561 (เดือนก.ค.–ก.ย.) โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องภาระค่าครองชีพที่ครัวเรือนมีความกังวลลดลง หลังจากที่ภาครัฐมีมาตรการควบคุมดูแลค่าสาธารณูปโภคไปจนถึงสิ้นปี 2561 ไม่ว่าจะเป็นการตรึงราคาก๊าซหุงต้มที่ใช้ในการประกอบอาหาร การตรึงราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นพลังงานหลักของการขนส่งสาธารณะ รวมถึงการตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (ค่าเอฟที) ในงวดเดือนก.ย.-ธ.ค. 2561 นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีการกำกับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคควบคุมไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาสินค้าทางอ้อม (ปรับลดปริมาณสินค้า แต่ขายราคาเดิม) อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค เช่น น้ำยาสระผม น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เป็นต้น
​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม