Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 เมษายน 2566

เศรษฐกิจไทย

ดัชนี KR-ECI เดือนมี.ค.66 ปรับตัวลดลง ครัวเรือนเริ่มกังวลภาระในการชำระหนี้มากขึ้น

คะแนนเฉลี่ย
  • ​การสำรวจในเดือนมี.ค. 66 ครัวเรือนไทยมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภาระในการชำระหนี้สอดคล้องกับทิศทางการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการส่งผ่านดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจัยหนุนด้านการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการชะลอตัวของราคาสินค้าไม่เพียงพอให้ครัวเรือนลดความกังวลเกี่ยวกับภาระการครองชีพในภาพรวมได้ ส่งผลให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ในปัจจุบันและ 3 เดือนข้างหน้าปรับลดที่ 35.8 และ 37.6 จาก 36.6 และ 38.6 ในเดือนก.พ.66
  • นอกจากนี้ ผลจากการสอบถามครัวเรือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการจับจ่ายใช้สอยในเดือนเม.ย.66 ที่มีช่วงเทศกาลวันหยุดยาวพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ (56%) คาดว่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยถือเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์กับครอบครัว/เพื่อน แต่อีกส่วนหนึ่งคาดว่าจะไม่เพิ่มการใช้จ่ายเนื่องจากค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูง
  • ในระยะข้างหน้าดัชนี KR-ECI ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้แต่เปราะบางจากปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับการชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นที่เข้ามากดดันการบริโภคของครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวที่จะช่วยหนุนมุมมองที่ดีต่อรายได้และการจ้างงาน  

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย