Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 ตุลาคม 2564

ตลาดการเงิน

เงินบาทอ่อนค่า ขณะที่หุ้นไทยดีดตัวขึ้นทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

​หุ้นไทยปรับตัวขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ ขานรับความคาดหวังเกี่ยวกับยาต้านโควิดตัวใหม่ สถานการณ์โควิดในประเทศที่มีแนวโน้มทรงตัว ประกอบกับมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานตามทิศทางราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ดีหุ้นไทยย่อตัวลงช่วงสั้นๆ กลางสัปดาห์ตามแรงขายของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ก่อนจะดีดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังนักลงทุนคลายความกังวลบางส่วนต่อประเด็นเพดานหนี้สหรัฐฯ ประกอบกับมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากแรงซื้อจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติและสถาบันในประเทศ​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ตลาดการเงิน