Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 มิถุนายน 2562

สถาบันการเงิน

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 26 มิ.ย. 2562 คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย... ท่ามกลางความกังวลต่อประเด็นเสถียรภาพของระบบการเงิน (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3805)

คะแนนเฉลี่ย

​คณะกรรมการโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งที่ 4 ของปี 2562  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ประเด็นเสถียรภาพของระบบการเงินเป็นประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายการเงินน่าจะยังคงให้น้ำหนักในการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงนี้ ทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กนง. น่าจะยังคงส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ในช่วงที่เหลือของปีนี้​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน