Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 ธันวาคม 2563

สถาบันการเงิน

ธุรกิจเช่าซื้อปี 2564 แม้คาดตลาดฟื้น แต่ยังต้องติดตามคุณภาพหนี้ต่อ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3900)

คะแนนเฉลี่ย

​​​​ธุรกิจเช่าซื้อรถเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกระทบต่ออำนาจซื้อ ทำให้ยอดคงค้างสินเชื่อเช่าซื้อ ณ ไตรมาส 3/2563 มีอัตราการเติบโตที่ชะลอลงมาที่ 3.5% เทียบกับ 7.7% ในปี 2562 จากการปรับลดลงของสินเชื่ออนุมัติใหม่ที่สอดคล้องกับการหดตัวของยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศในช่วงเดียวกันที่ -30%YoY มาที่ 5.3 แสนคัน ทั้งนี้ การที่ยอดคงค้างสินเชื่อเช่าซื้อ ยังไม่ถดถอยถึงขั้นหดตัวตามยอดรถใหม่ เนื่องจากยังมีพอร์ตสินเชื่อเดิมค้างอยู่กว่า 90% ของพอร์ตทั้งหมด อีกทั้งมีปัจจัยพิเศษของมาตรการชะลอการชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ถูกกระทบจากโควิด-19 ซึ่งมีผลต่อการตรึงยอดสินเชื่อเดิมไว้ชั่วระยะเวลา 3-6 เดือน

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ภาคเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศและการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ ทำให้อุปสงค์ในการซื้อรถใหม่และการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถรายใหม่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง  3 ไตรมาสแรกของปี โดยคาดว่าเมื่อจบปี 2563 ยอดคงค้างสินเชื่อเช่าซื้อในระบบธนาคารพาณิชย์น่าจะเติบโตสูงขึ้นมาที่ 3.7%YoY หรือ 1.194 ล้านล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม ประเด็นติดตามยังคงเป็นเรื่องคุณภาพหนี้ที่คงปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังมาตรการชะลอการชำระหนี้ระยะแรกของธนาคารแต่ละแห่งทยอยสิ้นสุดลงในจังหวะที่แตกต่างกันในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 แม้ว่าระดับเอ็นพีแอลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว น่าจะอยู่ในกรอบที่ไม่สูงนัก เนื่องจากยังมีมาตรการผ่อนปรนการจัดชั้นหนี้ของ ธปท.ช่วยอยู่ นอกจากนี้ ดัชนีราคารถมือสองที่ฟื้นตัวขึ้นในปีนี้หลังกำลังซื้อรถใหม่ลดลงตามระดับรายได้ที่ลดลง ยังเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อผู้ให้บริการในการจำหน่ายหนี้เสียออกด้วย

สำหรับในปี 2564 หากเศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างที่คาด และไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระดับที่รุนแรง ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในระบบธนาคารน่าจะเห็นอัตราการเติบโตของสินเชื่อเร่งขึ้นมาที่ประมาณ 3.7-4.5% เทียบกับปี 2563 ที่คาดว่าจะจบปีที่ประมาณ 3.7% เพียงแต่ภาพดังกล่าวจะมาควบคู่กับความกังวลด้านสถานะคุณภาพหนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ท่ามกลางสถานการณ์รายได้และอำนาจซื้อของลูกค้าที่ยังไม่กลับสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิด-19 ซึ่งคงมีผลให้ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อาจจะยังไม่เห็นอัตราการเติบโตที่เข้าหาระดับก่อนเกิดวิกฤตภายใน 2-3 ปีข้างหน้า ตามปัจจัยหลักด้านยอดขายรถยนต์ที่คงโตแบบระมัดระวังด้วยเลขหลักเดียว ทำให้โจทย์เฉพาะหน้าของผู้ให้บริการในภาวะนี้ อาจเห็นการทำตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดรถเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ รวมถึงการแข่งขันในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนที่ยังมีโอกาสกลับมาเติบโตสูง ทั้งจากด้านดีมานด์ที่เกิดจากรอบการใช้รถเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป ประกอบกับด้านซัพพลายที่ผู้ให้บริการเห็นโอกาสการขยายตลาดสินเชื่อโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าเดิมที่ผ่อนครบสัญญาและยังได้ประโยชน์จากมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นกว่าการให้สินเชื่อในตลาดรถใหม่  ขณะที่ภาวะการแข่งขันในภาพรวม คาดว่าจะกลับมารุนแรงขึ้น โดยเฉพาะตลาดลูกค้าศักยภาพที่มีขนาดเล็กลงหลังผ่านพ้นช่วงโควิด อันทำให้ผลประโยชน์โดยรวมจากการแข่งขันนี้ คงตก

้น


                                                                                                                                                ​     ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.com​

                                                                                                                                   


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน