Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 กันยายน 2562

สถาบันการเงิน

ธุรกิจประกันชีวิตทั้งปี 2562 ยังชะลอตัว แม้ภาพในครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3030)

​          เบี้ยประกันชีวิตรับรวมในงวดครึ่งแรกปี 2562 มีจำนวน 2.95 แสนล้านบาท หดตัวลง -6.1% ต่อปี ขณะที่ในช่วงครึ่งปีหลัง แนวโน้มธุรกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นบ้างแต่ไม่เพียงพอที่จะฉุดให้ภาพรวมธุรกิจทั้งปีกลับสู่แดนบวกได้ โดยคาดว่ากรอบเบี้ยรับรวมทั้งปี 2562 อาจจะประคองระดับทรงตัวหรือหดตัวลงที่ -2.0% (กรอบคาดการณ์ 0 ถึง -3.0%) ซึ่งจะเป็นการถดถอยครั้งแรกในรอบทศวรรษ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านฐานธุรกิจเดิมซึ่งเมื่อผ่านช่วงเวลาปรับฐานแล้ว คงช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อภาพรวมธุรกิจในระยะข้างหน้าได้

            อย่างไรก็ดี นโยบายชะลอการขายประกันรายใหม่ประเภทจ่ายเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium: SP) ยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาพรวมธุรกิจทั้งปี เนื่องจากสัดส่วนเบี้ย SP สูงเกือบครึ่งหนึ่งของเบี้ยรับรายใหม่ (New Business) ทำให้คาดว่าเบี้ยรายใหม่ปีนี้คงหดตัวลงที่ -2.0% ถึง -5.0%  

            ขณะเดียวกัน ธุรกิจประกันชีวิตยังอยู่ในช่วงปรับตัวจากความท้าทายในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ทั้งมาตรฐานบัญชีใหม่ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจประกันชีวิต ภายใต้ข้อจำกัดในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มถึงความจำเป็นในการบริหารและคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิต ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เมื่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจทยอยปรับตัวดีขึ้น ควบคู่กับการที่บริษัทประกันออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างตรงจุด ก็คงทยอยส่งผลดีต่ออัตราการเติบโตของธุรกิจในระยะกลางถึงยาว แม้อาจเป็นอัตราการเติบโตที่ไม่สูงในระดับเลขสองหลักเหมือนในอดีตก็ตาม

​​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


สถาบันการเงิน