Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 กุมภาพันธ์ 2564

Econ Digest

ตรุษจีน ปี 64 คนกรุงฯ เน้นประหยัด ช้อปของเซ่นไหว้ จัดชุดออนไลน์มากขึ้น

คะแนนเฉลี่ย
การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่กดดันการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนของคนกรุงเทพฯ ปี 2564 เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัว ทำให้คาดว่าจะยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง โดยผลสำรวจชี้ คนกรุงเทพฯ วางแผนใช้จ่ายลดลงในทุกกิจกรรม และบางกิจกรรม เช่น ท่องเที่ยว/ทำบุญ หรือให้เงินแต๊ะเอียก็ได้มีการงดหรือยกเลิกในปีนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด เม็ดเงินการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ช่วงตรุษจีนปีนี้อยู่ที่ราว 11,700 ล้านบาท หดตัว 10.4% จากปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามการระบาดของโควิด และมาตรการควบคุมของภาครัฐอีกครั้ง ซึ่งหากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลังผ่อนปรนมาตรการฯ ก็อาจทำให้การใช้จ่ายหดตัวเพิ่มขึ้นกว่าที่คาด

การระบาดของโควิด-19 เร่งให้คนกรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งซื้อเครื่องเซ่นไหว้จัดชุดสำเร็จรูปผ่านทางออนไลน์ หรือสั่งให้ร้านค้าส่งเดลิเวอรี่มากขึ้นกว่าปีก่อน โดยผลสำรวจชี้ คนกรุงเทพฯ กว่า 34% หันมาซื้อเครื่องเซ่นไหว้ผ่านช่องทางดังกล่าว ซึ่งมากกว่าปีก่อนที่มีเพียง 11% และคนกรุงเทพฯ กว่า 43% สนใจซื้อเครื่องเซ่นไหว้จัดชุดสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีเพียง 22% ทั้งนี้ คนกรุงเทพฯ ที่ยังไม่สนใจซื้อเครื่องเซ่นไหว้ผ่านช่องทางดังกล่าว เนื่องจากกังวลเรื่องคุณภาพ และมองว่ามีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้ง มีให้เลือกจำกัด ไม่หลากหลาย 

สำหรับผู้ประกอบการนั้น ควรปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมดังกล่าว และสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพสินค้าและความคุ้มค่าคุ้มราคาเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวมากขึ้น โดยโจทย์ระยะยาวน่าจะอยู่ที่ทำอย่างไรจะจูงใจหรือดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมและผูกพันกับเทศกาล เพื่อให้เกิดการสืบทอดและเกิดการใช้จ่ายสะพัดไปยังธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ยังคงมีอยู่ในระยะข้างหน้า

                                                                                                                                                                              ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.com
Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest