Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 กรกฎาคม 2566

Econ Digest

ส่อง...ธุรกิจแบงก์ไทย ไตรมาส 2/66

คะแนนเฉลี่ย

        ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 2/2566 แม้จะมีแรงหนุนจากดอกเบี้ยที่ทยอยขยับขึ้น แต่สินเชื่อที่ขยายตัวช้าลงมาอยู่ในกรอบ 0.5-0.8% YoY อาจส่งผลทำให้รายได้ดอกเบี้ยและ NIM ของระบบแบงก์ไทยขยับขึ้นได้ในกรอบจำกัด โดยคาดว่า NIM จะปรับขึ้นมาอยู่ที่กรอบ 2.96-3.00%  และสำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2566  คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง และการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือกติกาที่มากขึ้น จะยังเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับการประคองรายได้จากธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์

 


Click
 ชมคลิป ส่อง...ธุรกิจแบงก์ไทย ไตรมาส 2/66

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest