Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 พฤศจิกายน 2563

Econ Digest

18 พ.ย. 63 คาด กนง. คงดอกเบี้ย 0.5%... รักษาความสามารถของนโยบายการเงิน ไว้ใช้ในยามจำเป็น

คะแนนเฉลี่ย
​​ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ประชุม กนง. วันที่ 18 พ.ย 2563 คณะกรรมการฯ จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ (1) ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ โดยจีดีพีไตรมาสที่ 3/2563 หดตัวลง 6.4% YoY ดีขึ้นจากที่หดตัวลง 12.1% YoY ในไตรมาสที่ 2/2563 (2) มาตรการด้านการเงินและมาตรการด้านสินเชื่อจะยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจ และช่วยเสริมกลไกการทำงานของมาตรการกระตุ้นด้านการคลังได้ (3) มาตรการที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยน่าจะช่วยดูแลประเด็นการแข็งค่าของเงินบาทได้ตรงจุดกว่า เพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ในระดับที่ต่ำมากแล้ว และกนง. น่าจะเก็บความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน ไว้ใช้ในยามจำเป็น โดยการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของเงินบาทตั้งแต่ต้นเดือนพ.ย. 2563 จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กนง. จะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นในการประชุมรอบนี้ เพราะอาจมีผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสเผชิญกับอีกหลายปัจจัยเสี่ยงในระยะข้างหน้า ซึ่งกนง. สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมได้หากจำเป็น แม้ในกรณีพื้นฐาน กนง.น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% แต่การดูแลให้เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องยังเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายค่อนข้างมาก เนื่องจากขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่าง อาทิ การระบาดซ้ำของโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ สถานการณ์การเมืองไทย ตลอดจนประสิทธิผลและความเพียงพอของมาตรการด้านเศรษฐกิจที่ออกไป ดังนั้น กนง. น่าจะติดตามปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิด โดยหากเกิดการพลิกผันจนมีผลกระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ความจำเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมก็จะมีมากขึ้น ซึ่งคาดว่า ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้า FIDF หรือมาตรการอื่นๆ เพื่อบรรเทาแรงกดดันต่อสถาบันการเงินให้สามารถส่งผ่านต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงไปยังลูกค้าได้  


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest