Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 กรกฎาคม 2564

Econ Digest

พิษโควิดฉุด หั่นคาดการณ์จีดีพีปี 64 โตที่ 1%

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ลงมาอยู่ที่ 1.0% จากประมาณการเดิมที่ 1.8% เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงกว่าที่เคยประเมินไว้ ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการจ้างงานมากขึ้น ทำให้กำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทรุดตัวลงไปอีก ขณะที่มาตรการเยียวยาจากภาครัฐน่าจะช่วยประคองการดำรงชีพที่จำเป็น แต่ไม่สามารถชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ปรับลดประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2564 ลงมาอยู่ที่ 2.5-6.5 แสนคน จากเดิมประมาณการไว้ที่ 2.5 แสน-1.2 ล้านคน โดยแม้ว่าจะเริ่มมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” และ “สมุย พลัส โมเดล” แต่การจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังต้องขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดและการเร่งฉีดวัคซีนเป็นหลัก ขณะที่ในต่างประเทศก็ยังเผชิญความเสี่ยงจากโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการส่งออกของไทยปี 2564 จะขยายตัวในอัตราเร่งที่ 11.5% โดยได้คำนึงถึงปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ค่าระวางเรือที่สูงขึ้น และการแพร่ระ​บาดในประเทศที่อาจทำให้ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยางพารา และผักผลไม้ ยังคงเติบโตแข็งแกร่งจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัว และการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ยังคงเติบโตดีจากปัจจัยด้านราคาที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง

เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2564 ขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดในประเทศที่ยังมีความเสี่ยงสูง ประสิทธิภาพของวัคซีน และการเร่งฉีดวัคซีนที่อาจต่ำกว่าเป้าหมาย โดยหากการแพร่ระบาดในประเทศไม่คลี่คลาย คาดว่าภาครัฐอาจต้องมีมาตรการดูแลผลกระทบเพิ่มเติม แต่หากการแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย คาดว่าภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแรงส่งมากขึ้น โดยใช้งบประมาณภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท 

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest