Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 มกราคม 2564

Econ Digest

ยางรถยนต์ไทย หวั่น...โดนกีดกันการค้าจากสหรัฐฯ

คะแนนเฉลี่ย
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าสหรัฐฯมีแนวนโยบายยกระดับการใช้มาตรการต่างๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่ค้าระหว่างประเทศมากขึ้น เช่น ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าสำคัญของสหรัฐฯ โดยเวียดนามถูกระบุว่าเป็นประเทศที่เข้าแทรกแซงค่าเงินเพื่อหวังประโยชน์ด้านการส่งออก ซึ่งก่อนหน้านี้เวียดนามก็เพิ่งโดนสหรัฐฯ ประกาศจัดเก็บภาษีตอบโต้การอุดหนุนของรัฐบาล (CVD) กับสินค้ายางรถยนต์ในอัตราร้อยละ 6.23 ถึง 10.08 ไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในส่วนของไทยเองที่ผ่านมาก็ต้องเผชิญกับมาตรการต่างๆ1 ที่สหรัฐฯยกมาใช้เพื่อปกป้องการค้าในประเทศไม่ต่างกัน ทั้งการถูกขึ้นบัญชีประเทศที่ต้องถูกจับตาในเรื่องการแทรกแซงค่าเงินกับสหรัฐฯจากรายงานล่าสุดดังกล่าว การโดนระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน และการโดนสอบสวนกรณีทุ่มตลาด ( AD) กับสินค้ายางรถยนต์ โดยคาดว่าจะทราบผลการสอบสวนในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในระยะข้างหน้าสหรัฐฯมีโอกาสที่จะดำเนินแนวนโยบายเช่นนี้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเพื่อเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศหลังโควิด-19  
อนึ่ง ในบรรดาสินค้าที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯและมีโอกาสเป็นเป้าหมายถูกสอบสวนเพื่อให้สหรัฐฯดำเนินมาตรการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้านั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ยางรถยนต์จากไทยจัดเป็นสินค้าที่อยู่ในลำดับต้นๆที่จะถูกสหรัฐฯจับตามอง ด้วยเหตุที่ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางรถยนต์ไปสหรัฐฯสูงที่สุดกว่าร้อยละ 22 ของที่สหรัฐฯนำเข้าจากทั่วโลก และในอนาคตยังมีแนวโน้มที่สหรัฐฯอาจต้องนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นอีกหลังบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะจากจีน กำลังเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ในไทยเพื่อส่งออกเป็นยางอะไหล่ไปยังสหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่าจะไม่กระทบโดยตรงมากนักกับกิจการผลิตยางรถยนต์ที่อยู่ในสหรัฐฯทั้งสัญชาติสหรัฐฯเองและต่างสัญชาติที่มีโรงงานกระจายอยู่ทั่วโลกและมองผลกำไรจากตลาดรวมทั่วโลกเป็นหลัก แต่หากพิจารณาถึงกลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบผลิตยางรถยนต์ในสหรัฐฯที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน เช่น เส้นใยเหล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการผลิตยางรถยนต์ในประเทศที่ลดลง ก็อาจนำมาซึ่งการออกมาตรการตอบโต้ของสหรัฐฯเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศได้ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะกระทบต่อรายได้การส่งออกของประเทศไม่น้อย เมื่อมูลค่าการส่งออกยางรถยนต์สูงเป็นอันดับ 2 ของการส่งออกไทยทั้งหมดไปสหรัฐฯ
โดยในมุมมองของศูนย์วิจัยกสิกรไทย หากยางรถยนต์ไทยโดนสหรัฐฯตั้งแง่ใช้ข้อกฏหมายต่างๆออกมากีดกันการค้าในอนาคตก็มีโอกาสที่จะทำให้การส่งออกยางรถยนต์ไทยไปสหรัฐฯพลิกกลับมาหดตัวได้ในระยะข้างหน้าจากที่เคยขยายตัวมาตลอดตั้งแต่ปี 2558 ได้ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ปี 2563 ไทยจะส่งออกยางรถยนต์ไปสหรัฐฯได้มูลค่า 3,042 ล้านดอลลาร์ฯขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 1.9 จากที่ปี 2562 ส่งออกไปได้ 2,985 ล้านดอลลาร์ฯ โดยประเด็นเรื่องมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐฯเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นที่ไทยต้องจับตามอง ซึ่งในระยะอันใกล้นี้มีมาตรการ AD ที่ถ้าถูกลงโทษจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางรถยนต์ไทยไปสหรัฐฯทันทีในปี 2564 นี้ 


1  สินค้าที่ไทยเคยโดนสหรัฐฯใช้มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศระยะหลังนี้ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์และเครื่องซักผ้า จากมาตรการปกป้องการนำเข้าเพิ่มขึ้น (safeguard) เหล็กและอลูมิเนียม พร้อมผลิตภัณฑ์จากมาตรการปกป้องความมั่นคงของชาติ (National Security) กุ้งแช่แข็ง/แปรรูป ถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้ว ผลิตภัณฑ์เหล็กหลายชนิด และกรดซิตริก เป็นต้น จากมาตรการ AD/CVD                                                                                                                                                                                                      ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.comScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest