Display mode (Doesn't show in master page preview)
โคโรนาไวรัส! ต้องติดตามสถานการณ์...อย่างใกล้ชิด
Linked Slide
ร้านอาหาร 63
Linked Slide
ภัยแล้ง 63
Linked Slide
สังคมสูงอายุ
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

19 กุมภาพันธ์ 2563

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าไทยใน CLMV เริ่มลดลง.. ถึงเวลาที่ไทยต้องเร่งพัฒนาสินค้าและบริการของตน (KR CLMV Economic Presence Index Analysis)

ความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าส่งออกไทยใน CLMV อยู่ในทิศทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับพลวัตการส่งออกของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกที่ขึ้นมาครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของการนำเข้าของ CLMV ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากเพียงร้อยละ 17 ในปี 2558 หรือในเวลาเพียง 3 ปี โดยปัจจัยหลักมาจากการที่โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยไป CLMV ยังเน้นหนักไปที่สินค้าโภคภัณฑ์ อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่อาจมีมูลค่าเพิ่มไม่สูงมากนักต่างจากสินค้าส่งออกจากทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เน้นหนักในหมวดสินค้าขั้นกลางที่มีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างสูง นอกจากนี้ การลงทุนโดยตรงในภาคการผลิตของไทยใน CLMV ที่เน้นหนักไปในการผลิตอาหารและการผลิตเคมีภัณฑ์ที่ส่วนมากเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน CLMV มาเป็นวัตถุดิบ จึงไม่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางด้านห่วงโซ่การผลิตที่เป็นรูปธรรมชัดเจน...อ่านต่อ

17 กุมภาพันธ์ 2563

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยปี 2563 ต้องอาศัยทั้งมาตรการการคลังและการเงินร่วมกัน เพื่อพยุง GDP ให้โตได้ 2.0% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3850)

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ภาวะชะลอตัวจากผลกระทบต่อเนื่องของสงครามการค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะภัยแล้งที่รุนแรง ซึ่งปัจจัยต่อเนื่องดังกล่าวมีผลให้ GDP ในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินที่ 1.6% ต่อปี และเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2562 ขยายตัว 2.4% ทั้งนี้ เมื่อรวมผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงอย่างรวดเร็ว รายได้จากการท่องเที่ยวคาดว่าจะหายไปราว 2.2 แสนล้านบาท นอกจากนี้ยังมีภาคการส่งออก-นำเข้าที่มีห่วงโซ่การผลิตเกี่ยวเนื่องกับจีนที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดผลิตของโรงงานในจีน ส่งผลให้ GDP ในไตรมาสแรกของปี 2563 มีแนวโน้มจะไม่ขยายตัว...อ่านต่อ

12 กุมภาพันธ์ 2563

เศรษฐกิจต่างประเทศ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียน 2.4-3.4 พันล้านดอลลาร์ฯ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3083)

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ฉุดรั้งเศรษฐกิจจีนให้เติบโตชะลอลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน โดยผ่านทาง 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า หากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ยืดเยื้อยาวนานเกิน 3 เดือน (แต่ไม่เกิน 6 เดือน) เศรษฐกิจจีนอาจเติบโตต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ราวร้อยละ 1.0 และอาจลงไปแตะที่ระดับประมาณร้อยละ 4.7 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.4-3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07-0.11 ของ GDP อาเซียนทั้งหมด โดยในส่วนของประเทศไทย ผลกระทบอาจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมูลค่าความเสียหายอาจจะอยู่ในระดับ 500-700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.09-0.13 ของ GDP ทั้งปีของไทย...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

14 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรม

COVID-19 กระทบตลาดรถยนต์ไทย ปี 63 แตะระดับ 9 แสนคัน ชิ้นส่วน OEM ไทยกระทบด้วยทั้งที่ใช้ในประเทศและที่ส่งออก (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3086)

จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนที่ยังคาดเดาได้ยาก แต่ได้แผ่ขยายผลกระทบออกมาสู่เศรษฐกิจทั่วโลก ได้ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งในและนอกประเทศจีน ไม่เว้นแม้แต่ไทย ต้องประสบกับทิศทางที่หดตัวลงถ้วนหน้า ส่งผลให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการยอดขายรถยนต์โดยรวมตลอดทั้งปี 2563 ลงจากที่เคยมองว่าอาจจะหดตัวมากสุดที่ร้อยละ 5 หรือขายได้ 960,000 คัน เป็นคาดว่าจะหดตัวลงไปถึงร้อยละ 7 ถึง 11 หรือคิดเป็นจำนวนรถยนต์ 900,000 ถึง 940,000 คัน ...อ่านต่อ

13 กุมภาพันธ์ 2563

บริการ

ธุรกิจจัดงานวิ่งปี’63: ฝ่าฝุ่น PM2.5 สร้างมูลค่า 1,700 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3085)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2563 ธุรกิจจัดงานวิ่งในไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเป็นมูลค่าราว 1,700 ล้านบาท จากจำนวนนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 4-6 ล้านคน และจำนวนงานวิ่งทั้งปีที่น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 1,800 รายการ ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยงานส่วนใหญ่คงจะถูกจัดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังภายใต้สมมติฐานที่สถานการณ์ความกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนาคลี่คลายลงในช่วงครึ่งปีแรก และกว่าร้อยละ 80 ของการจัดงานทั้งปีจะเป็นงานวิ่งในต่างจังหวัด ...อ่านต่อ

12 กุมภาพันธ์ 2563

อุตสาหกรรม

การลงทุนเทคโนโลยี 5G...ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเผชิญโจทย์ธุรกิจรอบด้านทั้งประเด็นตลาด ต้นทุน และเทคโนโลยี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3084)

ในปี 2563 นี้ เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายของไทยกำลังจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีการจัดประมูลคลื่นความถี่สำหรับบริการ 5G ในวันที่ 16 ก.พ. 2563 และมีการตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เกิดการเปิดให้บริการได้ในบางพื้นที่ภายในกลางปีนี้ ทั้งนี้ ในการลงทุนเทคโนโลยี 5G ผู้ประกอบการโทรคมนาคมน่าจะเผชิญโจทย์รอบด้านทั้งประเด็นความพร้อมของตลาดและเทคโนโลยี รวมไปถึงภาระต้นทุนต่างๆ โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีแรกที่คาดว่าอุปสงค์ในบริการ 5G น่าจะอยู่ในวงจำกัด ทำให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจำเป็นต้องวางแผนธุรกิจอย่างรัดกุมเพื่อตอบโจทย์ด้านการเงินของธุรกิจ ทั้งด้านวางแผนเลือกพื้นที่ลงทุนโครงข่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ กำหนดราคาค่าบริการ 5G ที่ไม่สูงจนเกินไป และการสร้างความแตกต่างจากบริการในยุค 4G โดยพัฒนาบริการ 5G ที่หลากหลาย...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

6 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันการเงิน

ลดดอกเบี้ยกู้...ช่วยลูกค้าสู้ไวรัสโคโรนา ท้าทายผลประกอบการแบงก์ไตรมาส 1/63 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3849)

หลังจากที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นำมาสู่การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาที่ 1.00% อันเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นั้น ธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ก็ได้นำร่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และ MLR ตาม ทั้งนี้ ทิศทางดอกเบี้ยในประเทศที่ลดลงดังกล่าว คงมีผลช่วยเสริมทัพกับมาตรการผ่อนคลายทางการคลังต่างๆ ที่ทางการทยอยบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่อประชาชนและภาคส่วนธุรกิจต่างๆ ที่ถูกซ้ำเติมจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ...อ่านต่อ

31 มกราคม 2563

ตลาดการเงิน

เงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นไทยยังถูกกดดันจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาซึ่งยังไม่คลี่คลาย

เงินบาทอ่อนค่าลง สอดคล้องกับทิศทางของหลายสกุลเงินในภูมิภาคท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับแรงขายสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติในระหว่างสัปดาห์ ขณะที่แรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ ในช่วงใกล้สิ้นเดือนของผู้ประกอบการในประเทศก็เป็นปัจจัยลบของเงินบาทด้วยเช่นกัน...อ่านต่อ

24 มกราคม 2563

ตลาดการเงิน

เงินบาททยอยอ่อนค่าลง ขณะที่หุ้นไทยถูกกดดันจากความกังวลต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เงินบาททยอยอ่อนค่าลง ทั้งนี้เงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ตามทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาคท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ เพื่อทำกำไรหลังเงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนก่อนหน้านี้จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด อย่างไรก็ดี เงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงเช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค นำโดย เงินหยวนของจีน ซึ่งมีปัจจัยกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เริ่มมีการยืนยันผู้ติดเชื้อในหลายๆ ประเทศ นอกจากประเทศจีน...อ่านต่อ