Display mode (Doesn't show in master page preview)
ต่างชาติเที่ยวไทย
Linked Slide
กระแสรักษ์โลก ... หนุนการขยายตัวของพลาสติกชีวภาพ
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

17 กรกฎาคม 2562

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจจีนไตรมาส 2/2562 เติบโตชะลอลง และเป็นการเติบโตที่ต่ำสุดในรอบ 27 ปี (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3808)

เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 6.2 (YoY) ในไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่ต่ำสุดในรอบ 27 ปี โดยชะลอลงจากร้อยละ 6.4 ในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่งผลให้ในครึ่งปีแรกของปี 2562 เศรษฐกิจจีนขยายตัวที่ร้อยละ 6.3 โดยปัจจัยฉุดรั้งหลักมาจากอุปสงค์โลก รวมถึงอุปสงค์ภายในประเทศจีนเองที่อ่อนแรงลง ท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ที่สร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจจีนปี 2562 ยังคงอ่อนแรง จากอุปสงค์ที่อ่อนแอภายในและภายนอกประเทศ ท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2562 จะเติบโตที่ร้อยละ 6.2 (กรอบคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.0-6.4) ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่จะเผชิญความเสี่ยงเชิงลบมากขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ ในขณะที่หากรัฐบาลจีนไม่สามารถใช้นโยบายต่างๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากพอและไม่สามารถทำให้การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศกลับมาเป็นทิศทางขยายตัว การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่จะเข้าใกล้กรอบคาดการณ์ล่างที่ร้อยละ 6.0 มากขึ้น อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนทั้งปีนี้ไม่น่าจะหลุดไปต่ำกว่ากรอบคาดการณ์ล่างที่ร้อยละ 6.0 เนื่องจากรัฐบาลจีนน่าจะยังคงสามารถใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ในการประคองเศรษฐกิจจีนไปได้ในปีนี้...อ่านต่อ

12 กรกฎาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

KR-ECI มิ.ย. 62 ปรับตัวลดลง ครัวเรือนไทยรัดเข็มขัดหวังลดภาระค่าครองชีพ...โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลชุดใหม่

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) และดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ทำการสำรวจในเดือนมิ.ย. 2562 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.1 และ 44.9 ตามลำดับ โดยครัวเรือนมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้าภายในประเทศ ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาระหนี้สิน) รวมถึงรายได้และการมีงานทำของครัวเรือน ...อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2562

เศรษฐกิจต่างประเทศ

การประชุม G20: ความหวังที่เลือนลางบนบทสรุปสงครามการค้า (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3004)

การประชุม G20 ในครั้งนี้ ถือเป็นการดึงให้สหรัฐฯ และจีนกลับมาสู่เวทีเจรจาเพื่อหาทางออกของสงครามการค้าระหว่างกัน อย่างไรก็ดี ทั้งจีนและสหรัฐฯ ต่างก็มีจุดยืนที่ต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศและฐานเสียงที่ส่งผลต่อสถานะการเป็นผู้นำประเทศ ขณะที่ ข้อเรียกร้องที่แต่ละฝ่ายต้องการกลับเป็นประเด็นที่อ่อนไหวของอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น จึงอาจเป็นไปได้ยากที่การประชุม G20 จะนำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ซึ่งในท้ายที่สุดสหรัฐฯ อาจเดินหน้าเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และผลกระทบจากการเก็บภาษีครั้งนี้มากกว่าครั้งไหนๆ ...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

9 กรกฎาคม 2562

เกษตรกรรม

ปี 2562 คาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปจีนโตกว่า 265% หลังเกิดโรคระบาด ASF ในสุกรในจีนและการเปิดตลาดนำเข้าไก่จากไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3006)

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่กำลังระบาดในจีน ทำให้จีนอาจประสบปัญหาการขาดแคลนเนื้อสุกรเพื่อการบริโภคในประเทศ รวมถึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆ จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะส่งผลบวกต่อสินค้าปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปจีนได้เพิ่มขึ้น โดยคาดว่า ปี 2562 ไทยน่าจะส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปจีน คิดเป็นมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น 230-240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตถึงร้อยละ 265-280 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ดี อาจจะต้องจับตาราคาไก่ภายในประเทศ ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากความต้องการผลิตภัณฑ์ไก่เพื่อการส่งออกไปจีนเติบโตแบบก้าวกระโดด ในขณะที่ทิศทางการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยไปจีนหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาด ASF ไปแล้ว น่าจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันเป็นสำคัญ ...อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2562

อุตสาหกรรม

กระแสรักษ์โลกมาแรง ... หนุนการขยายตัวของพลาสติกชีวภาพ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3002)

จากเทรนด์ธุรกิจรักษ์โลก ส่งผลให้วัสดุทดแทนอย่างพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) มีความต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 30 ในขณะที่พลาสติกดั้งเดิมเติบโตเพียงร้อยละ 3 ต่อปี โดยเฉพาะตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastics) โดยเอเชียที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุด (CAGR) 22%...อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2562

ท่องเที่ยว

ต่างชาติเที่ยวไทยครึ่งหลังปี 2562 คาดบวกเล็กน้อยจากครึ่งปีแรก ... ทั้งปี 2562 ยังคงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยไว้ที่ 39.0-39.8 ล้านคน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3003)

ทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2562 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า จะบวกขึ้นเล็กน้อยจากช่วงครึ่งปีแรก จากปัจจัยด้านฤดูกาลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านเศรษฐกิจและค่าเงิน เทรนด์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป การแข่งขันกันดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติของแต่ละประเทศ รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน อาจสร้างความท้าทายต่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

18 กรกฎาคม 2562

สถาบันการเงิน

รายได้จากธุรกิจหลักที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ยังคงเป็นข้อจำกัดการเติบโตของผลประกอบการไตรมาสที่ 2/62 ของระบบธ.พ.ไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3008)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมกำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในไทย จะอยู่ที่ประมาณ 5.1-5.2 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 2/2562 ลดลงจากกำไรสุทธิที่ 5.259 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 1/2562 โดยกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562 อาจมีกรอบการฟื้นตัวที่จำกัด เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ ทั้งการปล่อยสินเชื่อ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ยังคงรอจังหวะการฟื้นตัวที่ชัดเจนของกิจกรรมทาง...อ่านต่อ

15 กรกฎาคม 2562

สถาบันการเงิน

ธปท. ออกมาตรการเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น ลดช่องทางพักเงิน ชะลอการแข็งค่าของเงินบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3007)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการเพื่อเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นในวันที่ 12 ก.ค. 2562 ซึ่งนับเป็น “มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท” ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้มีการส่งสัญญาณ/ท่าทีที่เป็นกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงก่อนหน้านี้...อ่านต่อ

5 กรกฎาคม 2562

ตลาดการเงิน

เงินบาทกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อย หลังแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 6 ปี ขณะที่ดัชนีหุ้นไทยลดช่วงบวกลงตามแรงขายในประเทศ

เงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อย หลังแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 6 ปีในช่วงต้นสัปดาห์ที่ 30.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นท่ามกลางแรงหนุนจากสถานะซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ กระตุ้นการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ดี เงินบาททยอยกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงต่อมา ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนบางส่วนจากแรงซื้อคืนเพื่อปรับโพสิชันก่อนการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์...อ่านต่อ