Display mode (Doesn't show in master page preview)
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจฟื้นตัวลักษณะ U-Shaped ขณะที่ปรับจีดีพีปีนี้หดตัว 10%
Linked Slide
การจัดการธุรกิจยั่งยืน: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่ออนาคต
Linked Slide
ธุรกิจ Food Delivery
Linked Slide
FreememberTH
Linked Slide
FreeMemberEng
Linked Slide
โชล่าร์รูฟท็อป
Linked Slide
Gluten-Free
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

23 กันยายน 2563

เศรษฐกิจต่างประเทศ

จับตาความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์...จากนโยบายสะสมสต๊อกของจีน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3140)

ล่าสุด จีนได้มีการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่มีต่อการวางกลยุทธ์ของประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ปี 2564-2568) ที่จะเริ่มใช้ในปี 2564 ซึ่งเน้นไปที่เรื่องความมั่นคงด้านอาหาร จึงมีการกลับมาเร่งสะสมสต๊อกสินค้าโภคภัณฑ์อาหารของจีน โดยมองว่า ในระยะสั้น (ปี 2564-2566) จะเกิดผลของอุปสงค์ที่มีต่อสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรส่วนเพิ่มที่พุ่งขึ้นจากการใช้นโยบายของจีน (Policy-led Demand) ซึ่งจะมีผลให้ในช่วงนี้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรจะเร่งตัวขึ้นแรง แต่คงเป็นเพียงผลในระยะสั้นเท่านั้น จากนั้น คาดว่า จีนน่าจะยืนรักษาระดับอุปสงค์ที่มีต่อสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรส่วนเพิ่มต่อเนื่องไปอีกราว 5 ปี (ปี 2567-2571) ทำให้ราคาน่าจะสามารถทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดีได้ ส่วนในระยะยาว ตั้งแต่ปี 2572 คาดว่า จีนจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ส่งผลต่อความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรของจีนที่ลดลง กระทบต่ออุปสงค์ที่มีต่อสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรที่อาจลดลงด้วย ทำให้เห็นภาพของราคาที่อาจปรับตัวลดลงได้ในระยะยาว...อ่านต่อ

10 กันยายน 2563

เศรษฐกิจไทย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) ปรับตัวดีในเดือนส.ค. 2563 : ครัวเรือนลดความกังวลลงต่อภาวะการจ้างงาน และรายได้ สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนส.ค. 2563 และอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับเพิ่มขึ้นจากการสำรวจในช่วงเดือน ก.ค. 2563 บ่งชี้ว่าครัวเรือนมีการปรับมุมมองที่ดีขึ้นต่อภาวะการครองชีพสอดคล้องไปกับทิศทางการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยครัวเรือนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อภาวะการจ้างงาน และค่าตอบแทนในการทำงาน เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการคลายล็อกที่เข้าสู่ระยะที่ 6 ...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

24 กันยายน 2563

อุตสาหกรรม

ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี'63 : หดตัว 15.8% สะท้อนภาวะเศรษฐกิจ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3141)

ผลจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว กระทบต่อพฤติกรรมการซื้อขนมไหว้พระจันทร์ ทั้งในภาพรวมและลูกค้าทุกกลุ่ม ในระดับมากน้อยแตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จับตลาด ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าตลาดขนมไหว้พระจันทร์ในปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 800 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.8 (YoY) โดยน้ำหนักของการหดตัวมากสุด จะอยู่ที่จำนวนผู้ซื้อและจำนวนชิ้นที่ซื้อที่ลดลง ...อ่านต่อ

23 กันยายน 2563

การค้า

ส่งออกไทย ส.ค. 63 หดตัวน้อยกว่าที่คาดที่ -7.9% ... อย่างไรก็ดี ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเสี่ยงสูง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3886)

ส่งออกไทยในเดือนส.ค. 2563 หดตัวร้อยละ 7.9 YoY ส่งผลให้ 8 เดือนแรกการส่งออกไทยหดตัวร้อยละ 7.8 YoY อย่างไรก็ดี หากหักสินค้าเกี่ยวกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธฯ การส่งออกไทยเดือนส.ค. 2563 จะหดตัวที่ร้อยละ 14.1 YoY ซึ่งเป็นอัตราที่เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวที่ร้อยละ 13.0 YoY โดยการส่งออกทองคำขยายตัวอย่างมากในเดือนส.ค. ที่ร้อยละ 71.5 YoY ขณะที่ในภาพรวม สินค้าประเภทอื่นทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถยนต์ เครื่องจักรกล เหล็ก แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป ยางพารา ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ข้าว และน้ำตาลทราย ในขณะที่สินค้าที่การส่งออกยังคงขยายตัวได้ดียังคงเป็นสินค้ากลุ่มเดิมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (work from home) และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด รวมถึงอาหารบางประเภท อาทิ ถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ทูน่ากระป๋อง อาหารสัตว์เลี้ยง ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เป็นต้น...อ่านต่อ

21 กันยายน 2563

การค้า

คุมเข้มพรมแดนเมียนมากระทบค้าชายแดนระยะสั้น แต่ COVID-19 ทำให้การส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมาปี 2563 ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3138)

การที่ทางการเมียนมาออกประกาศจำกัดจำนวนรถขนส่งสินค้าและกำหนดให้ต้องเปลี่ยนมาใช้คนขับรถชาวเมียนมาเท่านั้นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขนส่งสินค้าข้ามแดนบริเวณด่านแม่สาย จ.เชียงราย ที่เมียนมาอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าเข้าประเทศได้วันละ 6 คัน มีผลตั้งแต่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาตรการดังกล่าวจะทำให้การส่งออกของไทยชะงักงันในระยะสั้น เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพาการค้าระหว่างกัน ซึ่งถ้าหากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย มาตรการคุมเข้มระหว่างพรมแดนคงผ่อนปรนลงได้ในระยะอันใกล้ โดยในปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของไทยผ่านด่านนี้มีมูลค่า 6,549 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของการส่งออกชายแดนไทยไปเมียนมา สินค้าสำคัญของไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการขนส่งผ่านช่องทางนี้ ได้แก่ สินค้าเพื่อการก่อสร้าง น้ำมัน และสินค้าอุปโภคบริโภค ...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

25 กันยายน 2563

สถาบันการเงิน

สินเชื่อ PLoans ไม่มีหลักประกันปี 63...คาดหดตัว 6.0% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3142)

สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากผลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างโจทย์ท้าทายให้กับผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (PLoans) ทั้งในฝั่งธนาคารพาณิชย์และนอนแบงก์ เพราะโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่เพียงการปรับกลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายก่อนคู่แข่งเพื่อเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่ แต่จะมีเรื่องการเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในพอร์ตด้วยเช่นกัน ดังนั้นทิศทางในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 จึงออกมาเป็นภาพของยอดคงค้างสินเชื่อ PLoans ที่หดตัวลงถึง 3.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยสินเชื่อ PLoans ที่ไม่มีหลักประกันหดตัวลงถึง 7.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562...อ่านต่อ

22 กันยายน 2563

สถาบันการเงิน

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลตามประกาศใหม่ธปท. ...ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อให้กับคนไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3139)

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลในบริบทของธนาคารแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) ที่ไม่ใช่ข้อมูลด้านรายได้ เพื่อประเมินถึงความสามารถหรือความเต็มใจที่จะชำระหนี้ของลูกค้า นับว่าเป็นการสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ที่ดีสองประการ คือ 1) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้นอกระบบ และกลุ่มที่ไม่เคยเข้าถึงสินเชื่อส่วนบุคคลมาก่อน และ 2) ลดต้นทุนสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลของผู้บริโภคลง อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเงื่อนไขการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลที่น่าจะหนุนให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและวางแผนปรับธุรกิจให้เข้าเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย และน่าจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อผู้ประกอบการ อาทิ การพิสูจน์ความสมเหตุสมผลในการใช้ข้อมูลทางเลือก ความท้าทายในการหาลูกค้าใหม่ภายใต้ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงความท้าทายในการรักษาลูกค้าและการเติบโตของยอดคงค้างจากการให้สินเชื่อในระยะสั้นและมีวงเงินขนาดเล็ก เป็นต้น...อ่านต่อ

22 กันยายน 2563

สถาบันการเงิน

ประชุม กนง. 23 ก.ย. 63 คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.5% ... ขณะที่มุ่งเน้นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3885)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในการประชุม กนง. ในวันที่ 23 กันยายนนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% เพื่อรักษาความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (policy space) ไว้ใช้ในยามจำเป็น โดยมองว่าการปรับลดดอกเบี้ยเข้าใกล้ศูนย์ยังไม่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยอาจไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เผชิญอยู่ได้ตรงจุดเท่าใดนัก ทั้งนี้ คาดว่ากนง. อาจจะรักษาดอกเบี้ยในระดับนี้ไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้ หากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ล่าสุดส่งสัญญาณว่าจะคงดอกเบี้ยในระดับใกล้ศูนย์ไปอย่างน้อยจนถึงปี 2566 หลังจากมีมติปรับยุทธศาสตร์นโยบายการเงินและเป้าหมายในระยะยาว โดยปรับเปลี่ยนมาใช้เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (Average Inflation Targeting) แทนเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเดิมที่คงที่ ...อ่านต่อ