Display mode (Doesn't show in master page preview)
  • Error loading navigation: TermSet not found
น้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์
Linked Slide
มาตรการควบคุมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ... ส่งเสริมเสถียรภาพธุรกิจและผู้กู้ระยะยาว
Linked Slide
ราคายางพาราปี 2562
Linked Slide
Leading Business Insight Partner
Linked Slide

เศรษฐกิจ

ดูทั้งหมด

13 พฤษภาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

KR-ECI ปรับตัวลดลงในเดือนเม.ย. 2562 หลากปัจจัยกระทบภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) และดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ทำการสำรวจในเดือนเม.ย. 2562 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.5 และระดับ 45.7 ตามลำดับ จากความกังวลต่อภาวะการครองชีพ ทั้งด้านรายได้และการมีงานทำ ระดับราคาสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่าย รวมถึงภาระหนี้สินของครัวเรือน...อ่านต่อ

8 พฤษภาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

สำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งชี้...มุมมองคนไทยส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2989)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยทำการสำรวจความเชื่อมั่นของครัวเรือนและผู้ประกอบการต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้งปี 2562 โดยทำการสำรวจ 2 ครั้ง คือ 25 มี.ค. และ 3 เม.ย. 2562 พบว่า ครัวเรือนและผู้ประกอบการไทยที่ทำการสำรวจปรับเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง จากส่วนใหญ่ที่ “เชื่อมั่นเพิ่มขึ้น” มาเป็น “เชื่อมั่นในระดับเดิมไม่เปลี่ยนแปลง” ไปจากช่วงก่อนการเลือกตั้ง ส่วนหนึ่งมองว่า สถานการณ์ทางการเมืองในระยะต่อไปน่าจะมีผลจำกัดต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของตน...อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

เปิดเทอมใหญ่ปี 2562: คาดผู้ปกครองในกรุงเทพฯและปริมณฑล ใช้จ่ายประมาณ 28,220 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2986)

ในช่วงของการเปิดเทอมใหญ่ของทุกปี ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในวัยเรียนจะมีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามากเป็นพิเศษ จากผลสำรวจของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ผู้ปกครองกว่า 54.2% มีความกังวลต่อสภาพคล่องทางการเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในด้านการศึกษา แต่ยังมีแนวทางรองรับเนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ และเปิดเทอมใหญ่ในปีนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือในการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาสำหรับผู้ปกครองที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาภาระรายจ่ายสำหรับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีมาตรการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา สำหรับประชาชนผู้เสียภาษีเช่นกัน ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2562 ผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่าจะมีการใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับบุตรหลาน (ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) มูลค่าประมาณ 28,220 ล้านบาท ...อ่านต่อ

แนวโน้มธุรกิจ

ดูทั้งหมด

17 พฤษภาคม 2562

อุตสาหกรรม

โปรตีนจากพืช : โอกาสทางการผลิตที่ตอบรับกระแสรักสุขภาพ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2994)

ความนิยมในการบริโภคโปรตีนจากพืช (Plant-based protein) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามกระแสรักสุขภาพ และการบริโภคอาหารที่ผลิตจากพืชล้วนซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณว่า มูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 86,648 ล้านบาท โดยกลุ่มโปรตีนจากพืชและนมพืช ซึ่งเป็นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากพืชตระกูลถั่ว เห็ด และสาหร่าย รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชเมล็ดถั่ว ตลอดจนโปรตีนจากการหมักเชื้อจุลินทรีย์ มีมูลค่าประมาณ 6,321 ล้านบาท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคาดว่า มูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2562 จะมีมูลค่าประมาณ 88,731 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบจากปี 2561 โดยกลุ่มโปรตีนจากพืชและนมพืช จะมีมูลค่าประมาณ 6,725 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 6.4 ตามความนิยมบริโภคอาหารโปรตีนสูงเพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ รวมถึงการรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ...อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2562

อุตสาหกรรม

ตลาดเอเชีย...ดันส่งออก Big Bike ปี 62 โตร้อยละ 10 มูลค่าส่งออก Big Bike รุ่นเล็กพุ่งแซงหน้ารุ่นใหญ่ในอีก 3 ปีเพิ่มขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2993)

อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์โดยรวมของไทยเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก อย่างไรก็ตาม Big Bike ในไทยกลับเดินสวนทาง รวมถึงยังมีการทยอยเข้ามาลงทุนของค่าย Big Bike รายใหญ่ของโลกอย่างต่อเนื่อง ผลักดันทำให้ไทยกลายมาเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก Big Bike ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าในปี 2562 การส่งออก Big Bike ของไทยไปทั่วโลกมีโอกาสขยายตัวได้กว่าร้อยละ 10 โดยเอเชียจะเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูงสุดด้วยอัตราการขยายตัวกว่าร้อยละ 20 ซึ่งในปัจจุบันเอเชียเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในตลาด Big Bike โลกตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยในระยะ 3 ปีหลังจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า Big Bike รุ่นเล็ก (251 ถึง 500 ซีซี) จะเป็นรุ่นที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญสำหรับการส่งออกของไทยไปเอเชียแซงหน้ารุ่นอื่นๆ เนื่องจากปัจจัยราคาที่เอื้อมถึงได้เหมาะกับผู้ซื้อ Big Bike หน้าใหม่จำนวนมากที่นับวันจะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาคนี้...อ่านต่อ

10 พฤษภาคม 2562

เกษตรกรรม

ภัยแล้งปี 2562 ยังส่งสัญญาณแล้งต่อเนื่อง...คาดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มราวเดือนละ 1,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2991)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 ว่าหากลากยาวต่อเนื่องออกไปอีก 2 เดือนข้างหน้า คือราวเดือนก.ค. จากที่จะยุติในเดือนพ.ค. โดยผลกระทบก็น่าจะอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูกพืชสำคัญอย่างข้าวนาปี รวมถึงระดับความรุนแรงของภัยแล้งน่าจะลดน้อยลงกว่าในช่วงรุนแรงที่สุดในเดือนมี.ค.-เม.ย. ผนวกกับฝนที่อาจมีมาบ้าง แม้ว่าจะยังเป็นภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนก.ค.-มิ.ย. ทำให้ในภาพรวมแล้วสภาพอากาศต่อจากนี้ในอีก 2 เดือนข้างหน้าจะนับว่ายังคงแห้งแล้ง ซึ่งแม้ผลจากภัยแล้งจะช่วยดันราคาข้าวและอ้อยให้ขยับขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมรายได้เกษตรกรที่เดิมก็แย่อยู่แล้วให้เผชิญความยากลำบากเพิ่มขึ้นไปอีก นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเพิ่มขึ้นอีกราวเดือนละ 1,000 ล้านบาท จนอาจประเมินได้ว่า หากภัยแล้งลากยาวไปจนถึงเดือนก.ค.2562 ก็อาจทำให้เกิดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมที่ราว 17,300 ล้านบาท ...อ่านต่อ

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ดูทั้งหมด

7 พฤษภาคม 2562

สถาบันการเงิน

บทบาทของเอทีเอ็มท่ามกลางการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด บริบทที่ธนาคารพาณิชย์ต้องคานึงหลายประการ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2987)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า บริบทความคุ้มทุนของธุรกิจเอทีเอ็มเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากตู้เอทีเอ็มที่ให้บริการในบางจุดเริ่มถูกแทนที่ด้วยโมบายแบงก์กิ้ง ซึ่งหากตู้เอทีเอ็มที่เกิดความไม่คุ้มทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้าอาจกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจเอทีเอ็มในอนาคตให้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบปัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการชั่งน้ำหนักปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อย่างไรก็ตาม หากความต้องการใช้เงินสดลดลงอย่างรวดเร็วอาจเป็นปัจจัยที่เร่งให้การประกอบธุรกิจเอทีเอ็มในอนาคตเกิดขึ้นในลักษณะการใช้ตู้เอทีเอ็มร่วมกันระหว่างธนาคาร ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทุก ๆ การลดลง 5% ของจำนวนตู้เอทีเอ็มที่มีทั่วประเทศในปัจจุบัน จะช่วยลดต้นทุนทั้งหมดในการประกอบธุรกิจเอทีเอ็มให้แก่สถาบันการเงินทั้งระบบได้ 5,220 – 5,880 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ต่อจีดีพีโดยประมาณ อย่างไรก็ดี ต้นทุนที่จะลดลงยังคงขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้เอทีเอ็มร่วมกันในอนาคตตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางการที่จะประกาศใช้ในระยะข้างหน้า และการเจรจาร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ...อ่านต่อ

3 พฤษภาคม 2562

ตลาดการเงิน

เงินบาทขยับอ่อนค่า ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบตลอดสัปดาห์

เงินบาทขยับอ่อนค่าเล็กน้อย แต่ภาพรวมตลอดสัปดาห์ยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบแคบใกล้ระดับ 32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ทั้งนี้ เงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ไม่ได้รับแรงหนุนมากนักก่อนการประชุมเฟดกลางสัปดาห์ อย่างไรก็ดี เงินบาททยอยอ่อนค่าลง สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าขึ้นหลังการประชุมเฟด เนื่องจากเฟดยังไม่ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาท ยังสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน ...อ่านต่อ

30 เมษายน 2562

สถาบันการเงิน

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 8 พ.ค. คาดคงอัตราดอกเบี้ย...ขณะที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3800)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยน่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% ในการประชุมครั้งที่ 3 ของปี 2562 เพื่อรอประเมินประเมินพัฒนาการเศรษฐกิจไทย รวมทั้ง ผลของดำเนินนโยบายการเงินแบบเฉพาะเจาะจง ทั้ง Macro และ Micro Prudential อาทิ การกำหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio)ตลอดจน มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ (Credit underwriting standards) ต่อการดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงกลางปีของรัฐบาล น่าจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยลงบางส่วน...อ่านต่อ