Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 กรกฎาคม 2551

อุตสาหกรรม

เครื่องปรุงรสอาหารปี’51 : มูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาท...ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ (2234

คะแนนเฉลี่ย

สินค้าเครื่องปรุงรสอาหารขยายตัวได้ดีทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการมีการปรับตัวผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และการปรับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ส่วนตลาดส่งออกนั้นขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหนุนสำคัญคือ การขยายตัวของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และความนิยมรับประทานอาหารไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการรับรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย นอกจากนี้ การจำหน่ายปลีกเครื่องปรุงรสอาหารไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากความนิยมปรุงอาหารไทยรับประทานเองที่บ้าน จากปัจจัยหนุนของการขยายตัวธุรกิจสอนทำอาหารไทยในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพึงระวังในตลาดส่งออกคือการแข่งขันจากจีนและเวียดนาม

สำหรับตลาดนำเข้าเครื่องปรุงรสอาหาร แม้ว่าจะยังมีมูลค่าไม่มากนักในปัจจุบัน แต่ก็มีอัตราการขยายตัวที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะการนำเข้าจากญี่ปุ่น เนื่องจากได้แรงหนุนทั้งจากความนิยมรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และอานิสงส์ของเจเทปป้าที่ทำให้ราคาเครื่องปรุงรสอาหารญี่ปุ่นมีราคาถูกลงนั่นเอง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม