Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 สิงหาคม 2551

การค้า

โอลิมปิกเกมส์ 2551....โอกาสในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทย (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2093)

กระแสตื่นตัวกับมหกรรมกีฬาระดับโลกได้แพร่ขยายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเจ้าภาพอย่างจีน ที่มุ่งหวังให้เวทีแห่งเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ 2551 เป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งการพัฒนาของจีนเพื่อเปิดประเทศสู่สากลในทุกแง่มุมพร้อมยกระดับเมืองปักกิ่งให้เผยภาพลักษณ์ใหม่สู่สายตาโลกภายใต้แนวคิด ;New Beijing, Great Olympic” เพื่อที่ต้องการจะลบภาพลักษณ์เดิมๆ ;Made in ” สู่ ;Designed in ” ขณะเดียวกันงานโอลิมปิกครั้งนี้ได้ส่งผลดีต่อประเทศไทยในด้านโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าไทยต่อสายตาชาวจีนและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาร่วมงานกีฬาระดับโลก

งานโอลิมปิกเกมส์ ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม 2551 นี้ ที่คาดว่าจะมีนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนจีนเดินทางเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก และจากแผนงานของทางการไทยที่เน้นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยที่สำคัญ ได้แก่ อาหาร/ผลไม้ อัญมณี/เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ความงาม/ธุรกิจสปา ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551 น่าจะเป็นโอกาสให้สินค้าไทยได้เป็นที่รับรู้แก่สายตาของผู้เข้าชมกีฬาระดับโลกในครั้งนี้ที่สำคัญ ได้แก่ ผลไม้ไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2551 และอัญมณี/เครื่องประดับทีมีคุณภาพและเป็นสินค้าไทยที่มีศักยภาพสามารถเข้าไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในจีน ส่วนธุรกิจและบริการที่มีโอกาสขยายตัว ได้แก่ สปาไทยที่ยังมีโอกาสขยายตัวได้ดีในจีนในภาวะที่ผู้บริโภคชาวจีนมีอำนาจซื้อสูงขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน จากแผนการกระตุ้นการส่งออกสินค้าไทยไปจีนของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนมีเป้าหมายให้การส่งออกสินค้าไทยในช่วงที่เหลือของปีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อเดือน เป็น 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯต่อเดือน จากเดิมที่มีมูลค่าการส่งออกเดือนละ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน โดยหากกระทรวงพาณิชย์ยังคงมีแผนการประชาสัมพันธ์สินค้าส่งออกของไทยในจีนอย่างต่อเนื่องก็คาดว่าน่าจะช่วยกระตุ้นมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับจีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2553 จากปี 2550 ที่มีมูลค่าการค้า 3.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม สินค้าและบริการของไทยนอกจากมีโอกาสขยายตลาดจากงานโอลิมปิกเกมส์แล้ว ควรมุ่งรักษาภาพลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่น รวมทั้งรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถเป็นที่ยอมรับของชาวจีนรวมทั้งชาวต่างชาติอื่นๆด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าแก่สินค้าและบริการของไทยในระยะยาวต่อไป

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


การค้า