Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 มกราคม 2552

อุตสาหกรรม

จีเอสพีอียูฉบับใหม่ : โอกาสท่ามกลางวิกฤติอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2407)

คะแนนเฉลี่ย

อียูเป็นกลุ่มประเทศที่ไทยมีการทำการค้าในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งการส่งออกและนำเข้าอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน ทว่าจากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งเศรษฐกิจของอียูก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น้อย และคาดว่าจะส่งผลต่อการค้าในรายการสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2552 นี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่แม้สถานการณ์ขณะนี้จะไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจนัก แต่เมื่ออียูประกาศออกกฎระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี)ฉบับใหม่ ก็คาดว่าจะส่งผลดีต่อกลุ่มยานยนต์ไทย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้วิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะได้รับจากสิทธิดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ในปี 2552 ไทยได้รับคืนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ฉบับใหม่ของอียู ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ให้กับสินค้าในกลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งที่เกี่ยวข้องในพิกัดศุลกากรตอนที่ 86-89 โดยเฉพาะในพิกัดศุลกากรตอนที่ 87 ซึ่งครอบคลุมรถปิกอัพ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุกชนิดแวน รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น ที่เคยถูกตัดสิทธิไปในช่วงปี 2549 ถึง 2551 โดยผลที่จะได้ตามมา คือ โอกาสที่ไทยจะขยายตลาดส่งออกไปได้มากขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ และอาจช่วยให้การชะลอตัวของการส่งออกไปยังกลุ่มอียูไม่ลุกลามไปมาก โดยกลุ่มสินค้าในหมวดยานยนต์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการได้รับคืนสิทธิจีเอสพีฉบับใหม่นี้มากที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มรถแวนและรถปิกอัพ รวมถึงรถจักรยานยนต์ เนื่องจากไทยมีการทำตลาดส่งออกสินค้าเหล่านี้จนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในกลุ่มอียูแล้วโดยจะสังเกตได้จากสัดส่วนการส่งออกที่สูงเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับการส่งออกไปยังแหล่งอื่น ซึ่งจะช่วยให้การเข้าไปขยายตลาดเพิ่มเติมสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการลดภาษีนำเข้าลงจากสิทธิจีเอสพีก็จะยิ่งทำให้สินค้านำเข้าจากไทยมีความได้เปรียบด้านราคามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งสำคัญอย่างจีนที่กลุ่มสินค้าประเภทยานพาหนะยังคงถูกตัดสิทธิจีเอสพีของอียูอยู่

นอกจากนี้ในส่วนของอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะได้รับประโยชน์ทางตรงจากการลดภาษีซึ่งจะช่วยให้การขยายตลาดในส่วนของกลุ่มลูกค้าเดิมออกไปทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากราคาถูกลงแล้วยังได้ประโยชน์จากการที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถขยายตลาดในกลุ่มอียูซึ่งจะเป็นโอกาสทางอ้อมในการหาลู่ทางขยายตลาดชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ไทยที่จะตามไปเปิดตลาดยังอียูได้มากขึ้นอีกด้วย

ดังนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจหลักของโลกในหลายภูมิภาคกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย การขยายตลาดไป อียูอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งผ่านทางโอกาสที่ได้รับคืนจีเอสพีในครั้งใหม่นี้ ซึ่งจะทำให้ปริมาณการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์ไปยังกลุ่มอียูที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบและอาจชะลอลงนั้นอาจได้รับผลกระทบน้อยลงกว่าที่คาดไว้เดิมได้ และเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นทิศทางดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในปี 2553 อาจทำให้การส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์ไปยังกลุ่มอียูนั้นขยายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ หากมีการพยายามใช้ประโยชน์จากการได้รับสิทธิจีเอสพีตั้งแต่ปีนี้ อย่างไรก็ตามการดูแลและการบริหารการใช้สิทธิจีเอสพีของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาพรวมให้อยู่ภายในขอบเขตเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิจีเอสพีในอนาคต และทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์ในระยะยาวนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการให้การสนับสนุนการใช้สิทธิจีเอสพีด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม