Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 เมษายน 2552

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย…ปรับวิกฤติให้เป็นโอกาส (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2478)

คะแนนเฉลี่ย

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศ ส่งผลกระทบทำให้การส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในช่วงที่ผ่านมาหดตัวอย่างรุนแรง โดยมูลค่าการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ได้ลดลงกว่าร้อยละ 31.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และเป็นการลดลงต่อเนื่องจากเดือนมกราคม ด้านตลาดในประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแม้ว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่าตลาดต่างประเทศ จากความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อสินค้า ในอีกด้านหนึ่งปัญหาการว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็มีผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 2552 มีแนวโน้มที่อาจหดตัวลงในช่วงร้อยละ 10-20 หรือคิดเป็นมูลค่า 35,800-40,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2551 โดยมูลค่าการส่งออกไปตลาดหลักโดยรวมมีแนวโน้มที่จะหดตัวค่อนข้างมาก และสภาวะการหดตัวสูงของการส่งออกนี้ น่าจะยังคงต่อเนื่องอย่างน้อยไปจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี โดยสินค้าที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องรับโทรทัศน์และส่วนประกอบ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และวงจรพิมพ์ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าภาพรวมของการส่งออกในปีนี้จะไม่สดใสนัก แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังมีโอกาสในบางตลาด ตัวอย่างเช่น การส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังประเทศแถบยุโรปตะวันออก การขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ในประเทศแถบทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ การส่งออกไปยังประเทศแถบเอเชียใต้และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในอาเซียน เช่น เวียดนาม ลาว อินเดีย บังคลาเทศ ซึ่งยังมีอัตราการครอบครองเครื่องใช้ไฟฟ้าต่ำและกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะใช้โอกาสเหล่านี้ในการกระจายสินค้าเพื่อรักษาระดับการผลิตและกระจายความเสี่ยง เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบของการหดตัวของยอดขายจากตลาดดั้งเดิมได้ ซึ่งตรงจุดนี้รัฐบาลสามารถที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนโดยการช่วยเหลือด้านต้นทุนและข้อมูลในเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเปิดตลาดใหม่ ในตลาดดั้งเดิม ผลจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ อาจเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของสินค้าบางประเภท ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่ว่าจะสามารถใช้โอกาสและปรับการผลิตเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม