Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 เมษายน 2552

อุตสาหกรรม

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารพลาสติกปี’52 : ตลาดในทรงตัว...ส่งออกยังส่อแววดีต่อเนื่อง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2487)

คะแนนเฉลี่ย

อุตสาหกรรมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยพลาสติกของไทย เป็นอุตสาหกรรมที่มีวิวัฒนาการมาจากอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะตลาดในประเทศเป็นสำคัญ เพื่อทดแทนการนำเข้าและรองรับความต้องการของผู้ซื้อสำหรับการใช้งานในครัวเรือน แต่ด้วยความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย ประกอบกับได้มีการร่วมลงทุนกับนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น ทำให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ของไทยมีคุณภาพสม่ำเสมอ และสามารถผลิตได้เป็นปริมาณมาก จนพัฒนาสู่การผลิตเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศมากขึ้นตามลำดับ

สำหรับสถานการณ์ตลาดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวทำด้วยพลาสติกในปี 2552 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า แม้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยพลาสติกจะสามารถเข้าไปทดแทนเครื่องถ้วยชามที่ผลิตจากวัสดุอื่นๆ เช่น กระเบื้องและแก้วซึ่งแตกง่าย เป็นต้น ได้มากขึ้น แต่ด้วยแนวโน้มการบริโภคและจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนในปี 2552 ที่น่าจะลดลงต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2551 จึงมีความเป็นไปได้ว่ายอดขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนภายในประเทศในปี 2552 อาจจะไม่แตกต่างจากปี 2551 มากนัก โดยมีสินค้านำเข้าราคาถูกจากจีนเป็นคู่แข่งสำคัญในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการออกแบบลวดลายและรูปทรงที่แปลกใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกระตุ้นความต้องการของตลาดและเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภค ขณะที่มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ของไทยในปี 2552 อาจจะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2551 ด้วยระดับอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,300-5,500 ล้านบาท

เพราะนอกเหนือจากคุณสมบัติของสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนเผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวที่ผลิตจากวัสดุอื่นๆได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบกับปัจจัยทางด้านราคาที่ถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการจับจ่ายที่ระมัดระวังมากขึ้นของผู้บริโภคทั่วโลกแล้ว ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ของไทยยังได้รับการยอมรับทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเหนือคู่แข่งอย่างจีนอีกด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม