Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 กรกฎาคม 2552

อุตสาหกรรม

ตลาดรถยนต์ในประเทศครึ่งหลังปี 2552…ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2551)

คะแนนเฉลี่ย

ยอดขายรถยนต์ในประเทศช่วง 5 เดือนแรกของปี 2552 ที่ผ่านมา มีอัตราการหดตัวถึงร้อยละ 30.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากจะเป็นเพราะฐานที่สูงในปี 2551 ซึ่งในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2551 มีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 12.9 แล้ว ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อภาวะการลงทุน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง และการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และคาดว่าจะยังส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี อย่างไรก็ตามทิศทางของยอดขายรถยนต์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 นี้มีโอกาสที่จะหดตัวน้อยลงกว่าช่วงก่อนหน้า เนื่องจากคาดว่าตลาดรถยนต์จะมีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้น เช่น สัญญาณปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคที่จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

คาดว่าจะส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์น่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปได้ ประกอบกับบริษัทผู้ให้สินเชื่อสามารถผ่อนคลายกฎเกณฑ์การให้สินเชื่อได้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดการปล่อยสินเชื่อหลังจากหดตัวมาตลอด และการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ เช่น ไฮบริด และก๊าซ NGV ที่ออกมาตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในจังหวะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มขยับสูงขึ้นอีกครั้ง คาดว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ในช่วงครึ่งปีหลังได้พอสมควร

อย่างไรก็ตามตลาดก็ยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยลบรอบด้านอยู่ โดยเฉพาะทิศทางการเพิ่มสูงขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกในระยะต่อไปนี้ยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการขยายตัวของตลาดรถยนต์อยู่ นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยก็ยังถูกกดดันจากปัจจัยเสี่ยงสำคัญ เช่น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ผลกระทบจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เสถียรภาพของรัฐบาล ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งรัดแผนการลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดรถยนต์ในประเทศ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจากปัจจัยต่างๆเบื้องต้นจะส่งผลทำให้ตลาดรถยนต์ในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี 2552 มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย คาดว่าจะมียอดขายทั้งสิ้นประมาณ 229,000 ถึง 236,000 คัน หดตัวร้อยละ 20.0 ถึง 22.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรกที่มียอดขายประมาณ 226,000 ถึง 228,000 คัน หดตัวประมาณร้อยละ 29.0 ซึ่งทำให้ยอดขายรวมรถยนต์ในประเทศปี 2552 นี้ หดตัวประมาณร้อยละ 24.0 ถึง 26.0 หรือคิดเป็นจำนวนรถยนต์ประมาณ 455,000 ถึง 464,000 คัน ลดลงกว่าปี 2551 ที่หดตัวร้อยละ 2.7 หรือคิดเป็นจำนวนรถยนต์ 614,078 คัน โดยที่การหดตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2552 นี้ จะเป็นสัดส่วนของการหดตัวตลาดรถเพื่อการพาณิชย์สูงกว่าการหดตัวของตลาดรถยนต์นั่งค่อนข้างมาก เนื่องจากรถเพื่อการพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการลงทุนในประเทศ ประกอบกับผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคมาใช้รถยนต์ขนาดเล็กที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น ทำให้รถยนต์นั่งมีทิศทางฟื้นตัวได้เร็วกว่ารถปิคอัพซึ่งอาจจะต้องรอถึงช่วงปีหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศเป็นสำคัญ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม