Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 กรกฎาคม 2552

อุตสาหกรรม

อะไหล่รถยนต์ไทยมีโอกาสเติบโตได้ในตะวันออกกลาง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2561)

คะแนนเฉลี่ย

ชิ้นส่วนรถยนต์ไทยปัจจุบันกำลังประสบปัญหายอดการส่งออกที่หดตัวอย่างหนัก ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุสำคัญ คือ วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ยังคงดำเนินต่อเนื่อง และทิศทางการฟื้นตัวอย่างมั่นคงยังคงอยู่ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ซื้อรถยนต์ก็มีความผันผวนค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบทำให้กำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการซื้อรถยนต์ลดลง จึงกระทบต่อเนื่องอย่างรุนแรงมายังอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ โดยเฉพาะชิ้นส่วน OEM ซึ่งใช้ในการผลิตรถยนต์ใหม่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

อย่างไรก็ตามสภาพตลาดปัจจุบันกลับเป็นโอกาสให้กับการส่งออกอะไหล่รถยนต์ไทย เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์เก่ามากขึ้น ซึ่งจากสถิติมูลค่าการส่งออกอะไหล่รถยนต์รายงานโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่ามีการขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง ตรงข้ามกับการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องยนต์ซึ่งเป็นชิ้นส่วน OEM ที่หดตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยตลาดส่งออกที่ทวีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน คือ ตลาดตะวันออกกลาง

ซึ่งคาดว่าแนวโน้มการส่งออกอะไหล่รถยนต์ของไทยในอนาคตไปยังภูมิภาคนี้น่าจะมีทิศทางที่ดี โดยมาจากปัจจัยบวก เช่น การถือครองรถยนต์ของประชากรในสัดส่วนที่สูง และแนวโน้มการนำเข้ารถยนต์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งปัจจุบันการส่งออกรถยนต์นั่ง รวมถึงรถบัสและรถบรรทุกของไทยมีการขยายตัวที่ดี ขณะที่รถแวนและปิคอัพที่ส่งออกไปยังคงหดตัว แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการส่งออกสินค้าเกี่ยวเนื่องของไทย โดยเฉพาะอะไหล่สำหรับรถยนต์นั่ง รวมถึงรถบัสและรถบรรทุก

ถึงแม้ตลาดตะวันออกกลางจะดูแล้วมีโอกาสที่อะไหล่รถยนต์ไทยจะเติบโตได้ดี แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์โลกก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว แนวทางปรับตัวหนึ่ง คือ การหาช่องทางในการส่งออกโดยสร้างความสัมพันธ์กับธุรกิจที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น ศูนย์ซ่อม อู่ซ่อมรถยนต์ และบริษัทเทรดดิ้งในท้องถิ่นที่มีเครือข่ายในกลุ่มบริษัทชิ้นส่วน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการส่งออก

นอกจากนี้การร่วมมือกันเป็นกลุ่มเพื่อเปิดตลาดดังเช่นที่ผู้ประกอบการบางรายรวมตัวกันก่อตั้งบริษัทร่วมทุน และหาพันธมิตรร่วมทุนเพื่อเข้าไปบุกตลาดเปิดศูนย์กระจายสินค้าและอู่ซ่อมรถยนต์ในตะวันออกกลาง เพื่อเปิดตลาดส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่นั้น คาดว่าจะช่วยให้สามารถเข้าตลาดได้ง่ายรวมถึงมีตลาดพร้อมรองรับสินค้าที่ส่งออกไปในอนาคต ส่วนการสนับสนุนจากภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างโอกาสในการขยายตลาด โดยการสนับสนุนให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกันด้วยการร่วมผลักดันให้เกิดการเจรจาตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและ กลุ่มประเทศสมาชิกสภาความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรับ หรือ GCC ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ประเทศสมาชิก ได้แก่ การ์ตา คูเวต ซาอุดิอาระเบีย บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน ในอนาคต

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม