Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 กุมภาพันธ์ 2553

เกษตรกรรม

ส้ม...ผลไม้มงคล : คาดราคาเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 14-17...รับเทศกาลตรุษจีน (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2750)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ราคาส้มในช่วงเทศกาลตรุษจีนน่าจะทยอยปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติประมาณ 5-10 บาท/กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14-17 และยังสูงกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนของปี 2552 ประมาณ 5-10 บาท/กิโลกรัม โดยขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 40-70 บาท เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ ภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้วที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงหดตัว ดังนั้น คาดว่า ผู้บริโภคน่าจะมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้บรรดาพ่อค้า แม่ค้าปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ราคาส้มในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นมากเกินไป คือ ปริมาณส้มที่นำเข้ามาจากจีน ซึ่งคาดว่า อาจจะทะลักเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาส้มในประเทศไม่สามารถปรับขึ้นได้มากนัก

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เกษตรกรรม