Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 มิถุนายน 2553

เกษตรกรรม

ฟุตบอลโลก2010 : โอกาสสินค้าอาหารและเกษตรของไทยในแอฟริกาใต้ (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2859)

คะแนนเฉลี่ย

มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2010 ที่จัดแข่งขันในประเทศแอฟริกาใต้ นับได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญของการเจาะขยายตลาดส่งออกสินค้าอาหารและเกษตรของไทยในแอฟริกาใต้ และเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารและเกษตรของไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ทั้งผู้บริโภคในประเทศอื่นๆในทวีปแอฟริกา นักท่องเที่ยว และแฟนฟุตบอลที่เดินทางไปติดตามเชียร์ได้รู้จัก และสนใจบริโภคอาหารไทยมากขึ้น อีกทั้งเป็นการปูรากฐานขยายตลาดส่งออกอาหารไทยในอนาคตด้วย ทั้งนี้ แฟนบอลที่ติดตามเชียร์ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีฐานะ มีกำลังการใช้จ่ายสูง และมาจากประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จึงเป็นเป้าหมายดีให้ไทยเจาะขยายตลาด นอกจากนี้ ยังมีสื่อมวลชน รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขัน บรรยากาศก่อนแข่งขัน สกู๊ปพิเศษ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยออกไปทั่วโลก กระแสฟุตบอลโลกจึงจะสร้างประโยชน์ให้กับสินค้าอาหารและเกษตรของไทยได้อย่างมาก

มูลค่าการนำเข้าสินค้าอาหารและเกษตรจากไทยของตลาดแอฟริกาใต้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 166.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.4 โดยสินค้าอาหารและเกษตรที่มีแนวโน้มเติบโตดีในตลาดแอฟริกาใต้ โดยเรียงตามลำดับอัตราการขยายตัว ดังนี้ ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ (+388.0%) ผลไม้สด แช่เย็นแช่แข็งและแห้ง(+250.5%) พืชน้ำมัน(+243.5%) อาหารทะเลแปรรูปเบื้องต้น(+107.13%) กาแฟ ชา และเครื่องเทศ(+80.6%) ของปรุงแต่งจากพืช(+56.8) แป้งจากธัญพืช(+28.9%) ข้าว(+27.7%) ยางและผลิตภัณฑ์ (+22.1%) เครื่องหนัง(+21.2%) และของปรุงแต่งจากผักและผลไม้(+19.6%)

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เกษตรกรรม