Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 กรกฎาคม 2553

เกษตรกรรม

ฟุตบอลโลก2010 : พฤติกรรมแฟนบอลในการเลือกซื้ออาหาร-เครื่องดื่ม (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2870)

คะแนนเฉลี่ย

มหกรรมฟุตบอลโลกเข้าสู่รอบ 4 ทีม การแข่งขันที่เริ่มเข้มข้น และทำให้บรรดาแฟนฟุตบอลต้องติดตามลุ้นการแข่งขันอย่างใกล้ชิด ซึ่งในรอบ 4 ทีมนี้ การแข่งขันจะอยู่ในช่วง 1.30 น. ทั้งหมดจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ทำให้คาดการณ์ว่าเป็นช่วงโอกาสที่บรรดาแฟนฟุตบอลจะเพิ่มการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในช่วงมื้อดึก โดยเฉพาะในระหว่างการติดตามชมฟุตบอล บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด สำรวจ “พฤติกรรมการติดตามฟุตบอลโลก 2010 ของชาวกรุงเทพฯ”ในระหว่างวันที่ 4-18 มิถุนายน 2553 จากกลุ่มตัวอย่าง 552 ชุด โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างตามอายุ เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุจะมีพฤติกรรมในการติดตามชมมหกรรมฟุตบอลโลก และพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน และในระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน 2553 มีการสัมภาษณ์เจาะกลุ่มบรรดาแฟนบอลเพื่อติดตามพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นในช่วงฟุตบอลโลก2010 ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาทให้กับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งอาหารและเครื่องดื่มที่จะได้รับอานิสงส์คือ ขนมขบเคี้ยว อาหารสำเร็จรูป โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดส์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารเสริมสุขภาพ ดังนี้

: ล้านบาท

ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

อานิสงส์ของเม็ดเงินสะพัดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ช่วงฟุตบอลโลก2010

ขนมขบเคี้ยว

200

+10.0%

อาหารสำเร็จรูป(รวมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)

100

+5.0%-10.0%

ฟาสต์ฟู้ดส์

200

+10.0%-15.0%

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

170

+10.0%

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เฉพาะกาแฟกระป๋อง

40-80

+5.0%-10.0%

อาหารเสริมสุขภาพ

150-200

+10.0%-15.0%

อื่นๆ

50-100

+5.0%-10.0%

รวม

1,000

+7.0-8.0%

ที่มา : โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

หมายเหตุ : อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงปกติ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เกษตรกรรม