Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 สิงหาคม 2553

เกษตรกรรม

ผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ปี’53 : FTA ขยายส่งออก...พึงระวังการเจาะตลาดนำเข้า (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2898)

คะแนนเฉลี่ย

ผักผลไม้และผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าเกษตรและอาหารที่ยังต้องจับตามองถึงผลกระทบของกรอบFTA ต่างๆ เนื่องจากผู้ส่งออกไทยได้รับอานิสงส์จากการขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาได้จากมูลค่าการส่งออกผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ในช่วงครึ่งแรกปี 2553 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6(YOY) โดยเพิ่มขึ้นเป็น 1,234.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในขณะที่กรอบFTA ก็ส่งผลให้ประเทศคู่เจรจาเห็นโอกาสในการขยายตลาดผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ในไทยเช่นกัน แม้ว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2553 มูลค่าการนำเข้าผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น 335.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.2 (YOY) ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของการนำเข้าอย่างมากของผลไม้และผลิตภัณฑ์ และน้ำผักผลไม้ แสดงให้เห็นว่าในอนาคตประเทศที่เป็นคู่เจรจาFTA ก็จะเข้ามาเจาะขยายตลาดในไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ น้ำผักผลไม้ที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นน้ำผักผลไม้เข้มข้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำผลไม้เพื่อการบริโภค ดังนั้น การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบชาวสวนผักและผลไม้ของไทยโดยตรง แม้ว่าในปัจจุบันสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารที่ส่งออกของจีนมีปัญหาในเรื่องภาพลักษณ์ความปลอดภัย แต่ทางรัฐบาลจีนก็เร่งปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมา ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นประเทศต่างๆก็อาจจะหันไปซื้อสินค้าจากจีนเช่นเดิม

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เกษตรกรรม