Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 มกราคม 2554

อุตสาหกรรม

ส่งออกรถยนต์ปี 54 มีโอกาสพุ่งขึ้นแตะระดับ 1 ล้านคัน (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3021)

คะแนนเฉลี่ย

จากตัวเลขการส่งออกรถยนต์ของไทยในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าในปี 2553 นี้ ไทยสามารถส่งออกรถยนต์ได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากที่ได้หดตัวลงเป็นครั้งแรกในปี 2552 ที่ร้อยละ 2.8 ทั้งนี้การเติบโตของการส่งออกนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่สภาพเศรษฐกิจโลกได้เริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหลังต้องประสบกับปัญหาวิกฤตทางการเงิน ส่งผลให้กำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศต่างๆเริ่มฟื้นกลับคืนมา นอกจากนี้ ผลสำเร็จจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่นับวันยิ่งมีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นอกจากไทยจะส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มนี้ได้มากขึ้นแล้ว บริษัทผู้ผลิตหลายรายทั้งจากซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ยังได้มีการวางกลยุทธ์ให้ไทยกลายมาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งของโลกเพื่อป้อนตลาดในภูมิภาคต่างๆ ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะส่งผลทำให้ปริมาณการส่งออกรถยนต์ไทยทั้งปี 2553 คิดเป็นจำนวนประมาณ 907,000 คัน ขยายตัวสูงถึงประมาณร้อยละ 69 หลังจากที่หดตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2552

ส่วนทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2554 คาดว่าจะยังได้รับแรงสนับสนุน ทั้งจากการที่ตลาดส่งออกรถยนต์หลักของไทยยังเป็นตลาดที่มีโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งตลาดหลักเดิม เช่น อาเซียน และออสเตรเลีย รวมถึงตลาดใหม่ เช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้ เป็นต้น รวมถึงการขยายโครงการลงทุน และย้ายฐานการผลิตรถยนต์เข้ามายังไทยหลายโครงการ ซึ่งเป็นผลสำคัญที่มาจากการเปิดเสรีทางการค้า อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกรถยนต์ของไทยอาจต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงในบางตลาด เช่น ประเทศในกลุ่มยุโรป นอกจากนี้การส่งออกยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าขึ้นกว่าระดับปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ระดับราคาน้ำมันดิบ (เบรนท์) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง อาจเป็นปัจจัยกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศต่างๆได้ อย่างไรก็ตามในทางกลับกันอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกรถยนต์นั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงานจากไทย เช่น รถอีโคคาร์ มากขึ้น ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดว่าในปี 2554 นี้ การส่งออกรถยนต์ของไทยมีโอกาสขยายตัวร้อยละ 7 ถึง 12 คิดเป็นจำนวน 970,000 ถึง 1,015,000 คัน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานที่สูงในปี 2553 ที่คาดว่าขยายตัวสูงถึงร้อยละ 69 คิดเป็นจำนวน 907,000 คัน ซึ่งจากปริมาณรถยนต์ส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับตลาดรถยนต์ในประเทศ จะส่งผลทำให้การผลิตรถยนต์ในประเทศของไทยปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 7 ถึง 12 หรือคิดเป็นจำนวนรถยนต์ 1,780,000 ถึง 1,860,000 คัน จากที่คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 1.66 ล้านคันในปี 2553

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม