Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 กุมภาพันธ์ 2554

การค้า

ตลาดยานยนต์ในอินเดียเติบโตแข็งแกร่ง : หนุนมูลค่าส่งออกยานยนต์ไทยไปอินเดียเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3037)

คะแนนเฉลี่ย

อินเดียนับเป็นตลาดยานยนต์ที่มีการเติบโตร้อนแรงแห่งหนึ่งในตลาดโลกด้วยสถิติยอดขายยานยนต์ภายในประเทศแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 14.82 ล้านคัน และเติบโตถึงร้อยละ 30.9 (YoY) ในปี 2553 และคาดว่าจะมีโอกาสเติบโตได้ถึงร้อยละ 15-18 ในปี 2554 สำหรับประเภทยานยนต์ที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาดในอินเดียสูงสุดคือ รถ 2 ล้อและ 3 ล้อ ขณะที่รถยนต์นั่งบุคคลขนาดเล็กได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน ประกอบกับมีส่วนต่างราคาเมื่อเทียบกับรถ 2 ล้อลดลง รวมทั้งรถยนต์ขนาดเล็กกลุ่ม Green Car ก็มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นภายหลังจากรัฐบาลอินเดียยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ำมัน

สำหรับการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบของไทยไปอินเดียล่าสุดในปี 2553 มีมูลค่า 523 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 58.8 จากปีที่ผ่านมา โดยไทยเป็นประเทศที่อินเดียนำเข้าสินค้ายานยนต์และส่วนประกอบมากเป็นอันดับ 6 ของมูลค่าการนำเข้ายานยนต์และส่วนประกอบทั้งหมดของอินเดีย สำหรับสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์จากไทยที่มีศักยภาพการแข่งขันค่อนข้างสูงในตลาดอินเดีย แบ่งเป็นชิ้นส่วน OEM ที่สำคัญ อาทิ ชิ้นส่วนระบบขับเคลื่อน ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ (Engine) ชิ้นส่วนถ่ายทอดกำลัง (Transmission) เช่น เพลา ข้อเหวี่ยง และชิ้นส่วนที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ แต่การส่งออกชิ้นส่วนประเภท OEM อาจขึ้นอยู่กับนโยบายคำสั่งซื้อของบริษัทแม่เป็นหลัก แตกต่างกับตลาดส่งออกชิ้นส่วนประเภท REM ที่ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนของคนไทยที่อาจมีขอบเขตในการกำหนดกลยุทธ์ทางการผลิตด้วยตนเองได้มากกว่า ขณะที่ชิ้นส่วนยานยนต์ REM ของไทยที่ค่อนข้างมีศักยภาพในการแข่งขัน อาทิ ชิ้นส่วนโลหะที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อ (Casting) การตีขึ้นรูป (Forging) รวมถึงชิ้นส่วน/อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อื่นๆ เช่น กระจกรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์สำหรับสตาร์ท/ให้ความสว่าง/ให้สัญญาณ และกุญแจรถยนต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ไทยยังมีโอกาสขยายการลงทุนชิ้นส่วนยานยนต์ในตลาดอินเดียตามนโยบายเปิดเสรีการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของอินเดีย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดอินเดียมีข้อควรคำนึงหลายประการ ทั้งภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตเอสเอ็มอีจำนวนมากและมีขนาดใหญ่กว่าไทยโดยเปรียบเทียบ ผู้ผลิตอินเดียมีจุดแข็งด้านคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน ต้นทุนทางธุรกิจอื่นๆ ที่อาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ รวมถึงข้อจำกัดด้านการดำเนินงานและข้อจำกัดทางการเงินในเชิงปฏิบัติที่แฝงอยู่อาจเป็นอุปสรรคและส่งผลให้การดำเนินธุรกิจไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


การค้า