Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 ธันวาคม 2554

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมรถยนต์ปีมังกร...ขยายตัวแม้ปัจจัยเสี่ยงจะยังมีอยู่ (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3221)

คะแนนเฉลี่ย
หลังจากไทยต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของภาคการผลิต จากปัญหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และโรงงานประกอบรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จนทำให้ต้องมีการหยุดดำเนินการผลิตหรือลดกำลังการผลิตลงเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนต์เกือบทั้งระบบ ซึ่งการฟื้นตัวของผู้ประกอบการแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มให้เห็นแล้วว่าค่ายรถเกือบทั้งหมดน่าจะสามารถกลับมาผลิตได้ในระดับศักยภาพในช่วงกลางปี 2555 ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์สามารถกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง หลังจากที่หดตัวลงในปี 2554 จากทั้งปัญหาสึนามิในประเทศญี่ปุ่นและปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทย
โดยที่หากว่าสถานการณ์ตลาดในปี 2555 ไม่มีปัจจัยเสี่ยงรุนแรงอื่นใดมากระทบดังเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าในปี 2555 นี้ ยอดขายรถยนต์ในประเทศของไทยมีโอกาสขยายตัวได้ถึงร้อยละ 14 ถึง 19 คิดเป็นจำนวน 925,000 ถึง 965,000 คัน ขณะที่การส่งออกรถยนต์ของไทยก็มีโอกาสพลิกกลับมาขยายตัวสูงถึงร้อยละ 24 ถึง 29 (YoY) คิดเป็นจำนวน 970,000 ถึง 1,010,000 คัน ส่งผลให้การผลิตรถยนต์ในประเทศของไทยมีโอกาสพลิกกลับมาขยายตัวสูงถึงร้อยละ 25 ถึง 30 หรือ คิดเป็นจำนวน 1,890,000 ถึง 1,970,000 คัน
ซึ่งประเด็นที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์จะต้องติดตามต่อไปในปี 2555 นั้น ยังคงเป็นเรื่องการปรับตัวของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนหลังจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งหากการปรับตัวสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใดก็จะยิ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ แนวทางการฟื้นฟูผู้ประสบภัย รวมถึงการดูแลให้เศรษฐกิจโดยภาครวมสามารถขยายตัวได้ดี จะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทำให้ตลาดกลับมาคึกคักได้อีกครั้ง ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาเป็นจำนวนมาก รวมถึงแรงกระตุ้นจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรก ส่วนตลาดส่งออกนั้น ยังต้องจับตาทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะในบางตลาดที่สำคัญ เช่น สหรัฐฯและสหภาพยุโรป ซึ่งอาจจะกระทบต่อการนำเข้ารถยนต์จากไทยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม