Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 กันยายน 2556

อุตสาหกรรม

ขนมไหว้พระจันทร์ปี’56: ผู้ประกอบการลงตลาดแข่งขันคึกคัก …สวนทางกำลังซื้อที่อ่อนแรง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2404)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปี 2556 อาจต้องเผชิญกับแรงกดดันทางด้านกำลังซื้อที่อ่อนแรงจากภาระค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน และราคาสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้ภาคประชาชนมีความระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดกลุ่มผู้ที่ซื้อไปรับประทานหรือแจกญาติมิตรอาจลดปริมาณการซื้อลง แต่กลุ่มที่ซื้อไปใช้ในพิธีไหว้ คาดว่าจะยังคงจำนวนการซื้อเท่าเดิม ทั้งนี้ แม้ว่าปริมาณจำหน่ายอาจขยับขึ้นได้ไม่มาก แต่คาดว่า มูลค่าจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ จะปรับขึ้นเล็กน้อยตามปัจจัยด้านราคาที่ปรับขึ้นร้อยละ 3-5 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 750 ล้านบาท สำหรับกลยุทธ์การตลาดที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ในปีนี้ คาดว่า กลยุทธ์แจกแถมสินค้าจะยังคงถูกนำมาใช้ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ด้านกำลังซื้อ ขณะเดียวกันช่องทางจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีการขยายสาขาเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดขนมไหว้พระจันทร์จะมีมูลค่าไม่สูงมากในแต่ละปี แต่หากเทียบกับระยะเวลาจำหน่ายช่วงสั้นๆ ประมาณ 1 เดือนก่อนเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ก็เป็นเสน่ห์ที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายดั้งเดิมที่มีกลุ่มลูกค้าประจำยังคงทำตลาดทุกปี รวมทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ๆ สนใจเข้าสู่ตลาด โดยผู้ประกอบการที่เข้าสู่ตลาดในช่วงนี้ มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจบันเทิง และสายการบิน ซึ่งผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ต่างก็มีการแข่งขันกันพัฒนารูปแบบไส้และรสชาติ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่าตลาดขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ยังคงมีสีสันและน่าจับตามองอีกปีหนึ่ง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม