Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 ธันวาคม 2557

อุตสาหกรรม

เทศกาลวันพ่อถึงปีใหม่ ช่วยหนุนธุรกิจร้านอาหารให้ฟื้นตัวในไตรมาสสุดท้ายของปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2566)

คะแนนเฉลี่ย

ในปี 2557 นี้ ผู้ประกอบการธุรกิจเชนร้านอาหารเผชิญภาวะการจับจ่ายใช้สอยและการรับประทานอาหารนอกบ้านของคนไทยที่ลดลง อีกทั้งการขยายสาขาและขยายแบรนด์ใหม่ๆของเชนร้านอาหารรายเดิมที่ประกอบธุรกิจอยู่ในตลาด รวมถึงการเข้าสู่ตลาดของเชนร้านอาหารรายใหม่ ส่งผลให้การแข่งขันระหว่างเชนร้านอาหารเป็นไปอย่างรุนแรงขึ้น และยิ่งบีบคั้นให้เชนร้านอาหารต้องปรับกลยุทธ์การแข่งขัน โดยหนึ่งในรูปแบบการปรับกลยุทธ์การแข่งขันที่เชนร้านอาหารนิยมใช้ ได้แก่ การนำเสนอความคุ้มค่า ยกตัวอย่างเช่น การจัดชุดอาหารราคาประหยัด การมอบส่วนลดราคาอาหารในบางวันของสัปดาห์เพื่อกระตุ้นการใช้บริการในวันที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนน้อย เป็นต้น โดยปฎิเสธไม่ได้ว่า ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ได้เป็นปัจจัยที่กำหนดให้เชนร้านอาหารต่างปรับกลยุทธ์การแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดการใช้บริการจากลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป จากความนิยมในการจัดโปรโมชั่นทั่วไปเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั่วไปในวงกว้าง มาสู่การจัดโปรโมชั่นที่สอดคล้องตามความต้องการและข้อจำกัดของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โปรโมชั่นรับประทานอาหารบุฟเฟต์ในราคาลดพิเศษเฉพาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณในการรับประทานอาหารมากกว่ากลุ่มวัยทำงาน โปรโมชั่นรับประทานอาหารให้ครบมูลค่าที่กำหนดเพื่อรับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าที่ระลึกสำหรับนักสะสม เป็นต้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงเดือนธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเทศกาลวันพ่อแห่งชาติไปจนถึงปีใหม่ จะเป็นช่วงเวลาที่เชนร้านอาหารแข่งขันจัดโปรโมชั่นอย่างคึกคักเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเลือกรับประทานอาหารที่ร้านอาหารมากขึ้น

สำหรับธุรกิจร้านอาหารทั่วไปนั้น ก็เผชิญความท้าทาย ทั้งการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ทางเลือกในการรับประทานอาหารพร้อมปรุงและพร้อมรับประทานที่สามารถทดแทนการรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ก็เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กดดันธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่ต้นปี 2557 ที่ผ่านมา

สำหรับในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2557 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ธุรกิจร้านอาหารทั่วไปน่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากการจับจ่ายใช้สอยและรับประทานอาหารนอกบ้านในช่วงเทศกาลวันพ่อแห่งชาติไปจนถึงปีใหม่ ซึ่งร้านอาหารทั่วไปยังเป็นตัวเลือกสำหรับการรับประทานอาหารในมื้อสำคัญ ทั้งจากกลุ่มบุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ โดยร้านอาหารทั่วไปมีข้อได้เปรียบเชนร้านอาหารในด้านพื้นที่ และระยะเวลาในการให้บริการ ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเชนร้านอาหารที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และคอมมูนิตี้มอลล์ ส่งผลให้ร้านอาหารทั่วไปสามารถให้บริการลูกค้ากลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อนฝูง และการจัดเลี้ยงของกลุ่มองค์กร ที่มีผู้ร่วมสังสรรค์จำนวนมาก และเลือกรับประทานอาหารเพื่อสังสรรค์ในช่วงมื้อกลางวันไปจนถึงมื้อค่ำได้เป็นอย่างดี

กล่าวได้ว่า แรงหนุนในช่วงเทศกาลวันพ่อแห่งชาติไปจนถึงปีใหม่ในเดือนธันวาคม ที่คนไทยเลือกรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ทั้งเชนร้านอาหารและร้านอาหารทั่วไป เพื่อเฉลิมฉลองร่วมกันในหลากหลายมื้อ จะส่งผลให้มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 กลับมาฟื้นตัวเติบโตขึ้นได้มากกว่าในช่วงสามไตรมาสแรก หลังจากที่เม็ดเงินในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2557 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 266,800 ล้านบาท ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.1 จากในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2556 โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ตลาดของธุรกิจร้านอาหารในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 จะมีมูลค่าประมาณ 93,800 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.6 จากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ที่มีมูลค่าประมาณ 90,500 ล้านบาท ทั้งนี้ การขยายตัวของตลาดของธุรกิจร้านอาหารดังกล่าว นอกจากเป็นผลมาจากแรงหนุนในช่วงเทศกาลในเดือนธันวาคมแล้ว ส่วนหนึ่งยังเป็นผลมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาอาหารในระยะเวลาที่ผ่านมาอีกด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม