Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 มิถุนายน 2560

อุตสาหกรรม

คาดปี 2560 ปริมาณส่งออกเม็ดพลาสติกไทยไป CLMV โต 4-9%: เมียนมาน่าจะขยายตัวโดดเด่น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2851)

คะแนนเฉลี่ย

​ในปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ไทยน่าจะมีการส่งออกเม็ดพลาสติกใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ราว 5.9 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าราว 7,950 - 8,150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าราว 3.2 - 5.8% เนื่องจากผลทางด้านราคาของเม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องไปกับราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น (บนสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบในช่วงครึ่งปีหลังที่เฉลี่ยราว 47 – 49 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล ลดลงจากราคาน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีแรกที่เฉลี่ยราว 51 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล แต่หากราคาน้ำมันดิบดูไบในช่วงครึ่งปีหลังลงไปต่ำกว่า 45 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยก็อาจจะโตต่ำกว่า 2.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า)

ทั้งนี้ ตลาด CLMV เป็นตลาดที่มีความน่าสนใจสำหรับผู้ส่งออกเม็ดพลาสติกไทย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2560 ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยไปตลาด CLMV จะสามารถขยายตัวได้ที่ 4 – 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยไปตลาดโลก โดยเติบโตไปตามเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ที่มีการขยายตัวในระดับสูง ทำให้มีรายได้ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าที่ต้องใช้เม็ดพลาสติกในการผลิต ประกอบกับยังต้องลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก ซึ่งจะทำให้มีความต้องการเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้นตามมา ขณะที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศเหล่านี้ ยังไม่ได้พัฒนาไปมากนัก

อย่างไรก็ดี เม็ดพลาสติกจัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดหนึ่ง การแข่งขันจึงค่อนข้างรุนแรง ซึ่ง CLMV ก็มีการนำเข้าเม็ดพลาสติกจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย ไต้หวัน และไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจสร้างความแตกต่างด้วยการพัฒนาไปสู่การผลิตเม็ดพลาสติกวิศวกรรม โดยอาจวิจัยร่วมกับผู้ใช้เม็ดพลาสติกเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาด CLMV ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็จะเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกเม็ดพลาสติกไปจีนในสัดส่วนที่สูงด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม