Display mode (Doesn't show in master page preview)

23 สิงหาคม 2560

การค้า

นำเข้าสินค้า 7 เดือนแรกขยายตัวสูง 15.5% แต่เชื่อมโยงต่อภาพการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนอย่างจำกัด (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3698)

ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนก.ค. 2560 ขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ 27 เดือน โดยมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไทยในเดือนก.ค. อยู่ที่ 19,040 และ 18,852 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัว 18.5% และ 10.5% YoY ตามลำดับ

มูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ขยายตัวสูงบนเลขสองหลักกลับมีความเชื่อมโยงต่อภาพการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนอย่างจำกัด สะท้อนจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวสูงถึง 15.0% แต่การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศขยายตัวเพียง 1.0%

การนำเข้าที่สูงใน 7 เดือนแรกของปี 2560 มาจากการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปตามการส่งออกที่ขยายตัว รวมถึงเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้มูลค่าการนำเข้าเชื้อเพลิงขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการนำเข้าแทบจะไม่ขยายตัว

การนำเข้าสินค้าทุนที่แม้ในช่วงครึ่งปีแรกจะขยายตัว 7.4%แต่ส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวจากการนำเข้าเครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ รวมไปถึงเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ หากหักลบมูลค่าการนำเข้าสินค้าใน 2 หมวดนี้แล้ว พบว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนขยายตัวอยู่ที่ 3.1% ซึ่งมาจากการขยายตัวของการนำเข้าสินค้าทุนที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก สะท้อนให้เห็นว่า การลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นยังกระจุกตัวอยู่เพียงในส่วนของภาคการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกเท่านั้น

ในขณะที่การนำเข้าเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัว -1.4% ในช่วงครึ่งปีแรก สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของภาคเอกชนที่อยู่ที่ 1.4% ทั้งนี้ ภาพการนำเข้าสินค้าของไทยที่ขยายตัวสูงจากการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น จะเป็นตัวสะท้อนภาพการฟื้นตัวของการลงทุนของภาคเอกชน

จากมูลค่าการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปีที่ขยายตัวเฉลี่ยที่ 8.2% ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกของไทยทั้งปี 2560 มีความเป็นไปได้ที่จะขยับเข้าใกล้กรอบบนของประมาณการ (3.5 – 4.5%) อย่างไรก็ตาม ในระยะที่เหลือของปียังมีประเด็นความท้าทายที่อาจจะกระทบภาพการส่งออก โดยสรุป ดังนี้

(1) เส้นทางการขยายตัวของการส่งออกสินค้าศักยภาพมีความไม่แน่นอน หลายสินค้าเริ่มมีทิศทางการขยายตัวของมูลค่าส่งออกที่ชะลอลง อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ

(2) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีคำสั่งซื้อสินค้าส่งออกสำหรับปลายปี 2560 ที่อาจจะกระทบต่อกำไรส่วนต่างของผู้ประกอบการ

(3) แนวโน้มราคาสินค้าส่งออกที่ลดลงอาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อมูลค่าส่งออกสินค้าในระยะข้างหน้า

(4) แนวโน้มการส่งออกของจีนที่อาจจะอ่อนแรงลงในช่วงที่เหลือของปี 2560 จากเรื่องฐานและความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าการนำเข้า-การส่งออกสินค้าของไทยตลอดทั้งปี 2560 อยู่ที่ 8.2% YoY และ 3.8% YoY ตามลำดับ เพื่อรอประเมินประเด็นความท้าทายดังกล่าวต่อภาพการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะต่อไป

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


การค้า