Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 กันยายน 2560

ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยไตรมาส 4 ปี 2560 ยังมีแนวโน้มบวกต่อเนื่อง ... คาดทั้งปีน่าจะมีจำนวนกว่า 9.70 ล้านคน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2871)

คะแนนเฉลี่ย
จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวไทยยังเติบโตเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และกลับมาเติบโตด้วยตัวเลข 2 หลักอีกครั้งในรอบ 10 เดือน โดยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หรือมีจำนวนกว่า 9.83 แสนคน (ใกล้แตะระดับ 1 ล้านคน) ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวน 6.63 ล้านคน หดตัวลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับบรรยากาศของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560 นี้​ น่าจะยังรักษาระดับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนยังได้รับปัจจัยหนุนพิเศษ คือ วันหยุดยาววันชาติจีน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2560 (ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2560) ที่คาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยกันอย่างคึกคัก จากข้อมูลของ Ctrip (เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีน) พบว่า ในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนในปีนี้ นักท่องเที่ยวจีนที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศมีประมาณ 6.0 ล้านคน โดยจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนมีการจองผ่าน Ctrip อันดับแรก คือ ไทย รองลงมา คือ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีน จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะมีจำนวนประมาณ 3.30 แสนคน

จากทิศทางดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์ระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ที่มีผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และน่าจะส่งผลต่อเนื่องไปในระยะข้างหน้าทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจีนยังคงต้องหาแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ทำตลาดชดเชยตลาดเกาหลีใต้ รวมถึงการที่นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังคงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจไทยได้ให้ความสำคัญในการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนต่อเนื่อง อีกทั้งธุรกิจอย่างสถาบันการเงินและธุรกิจค้าปลีกยังได้นำเสนอเครื่องมือทางการเงินอย่าง Alipay และ WeChat Pay เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับประมาณการนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2560 เป็นจำนวน 9.70 ล้านคน (จากเดิมที่คาดว่านักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 9.20-9.40 ล้านคน) และสามารถเติบโตได้ร้อยละ 10.0 สูงต่อเนื่องจากที่เติบโตร้อยละ 10.5 ในปี 2559 ขณะที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจีนน่าจะมีมูลค่าประมาณ 510,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จากที่เติบโตร้อยละ 15.2 ในปี 2559

อย่างไรก็ดี แม้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่มีประเด็นที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่จับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอาจต้องติดตาม ซึ่งการทำตลาดนักท่องเที่ยวจีนไม่ง่ายเหมือนก่อน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เน้นกลุ่มทัวร์จีน หรือทำตลาดนักท่องเที่ยวจีนคงต้องมีแผนรองรับกับการแข่งขันจากการทำตลาดของประเทศอื่นๆ ในการที่จะจับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในกลุ่มของนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการต้องติดตาม เช่น นโยบายของทางรัฐบาลจีน ซึ่งมีแผนที่จะกระตุ้นการเติบโตการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2016-2020 จึงอาจเป็นความท้าทายในการที่จะรักษาระดับการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในระยะข้างหน้า

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว