Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 เมษายน 2564

อุตสาหกรรม

โควิดระลอก 3 อาจส่งผลยอดขายรถยนต์ทั้งปี 64 ติดลบ 1.5% แต่การส่งออกที่เพิ่มขึ้นหนุนผลผลิตรถโตได้ไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านคัน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3215)

คะแนนเฉลี่ย

การกลับมาระบาดอีกครั้งในรอบที่ 3 ของโควิด-19 ในไทย ซึ่งแม้จะไม่มีการประกาศล็อกดาวน์ แต่มุมมองของประชาชนต่อการระบาดในครั้งใหม่ที่ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากกว่าการระบาดในทุกครั้งนี้ ยังผลให้เกิดความกังวลต่อรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกระทบต่อการบริโภคในกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ตามมา ทั้งนี้ ตลาดรถยนต์เป็นอีกกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง รวมถึงมีผลผูกมัดด้านค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ซึ่งผลกระทบต่อยอดขายรถยนต์จะเห็นได้ชัดในช่วงไตรมาส 2 โดยมีแรงกดดันอีกด้านมาประกอบด้วยจากผลของการขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์ของค่ายรถยนต์บางค่าย ที่มีผลทำให้การผลิตรถยนต์ในบางรุ่นอาจส่งมอบล่าช้าออกไปกว่าที่ควรด้วย

อนึ่ง แม้สถานการณ์ตลาดรถยนต์ในประเทศจะมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 เป็นต้นไป ภายหลังจากการกระจายวัคซีนคาดว่าจะทำได้มากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆทยอยผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้ตามลำดับ ประกอบกับสถานการณ์การขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าจะกลับมาปกติได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 อย่างไรก็ตามการระบาดที่รุนแรงในรอบที่ 3 นี้ อาจต้องใช้ระยะเวลาพอควรกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในรอบนี้ที่จะฟื้นสู่ระดับปกติก่อนการระบาดในรอบ 2 และ 3 โดยมีตัวแปรสำคัญ คือ การเร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้กระจายอย่างทั่วถึงโดยเร็ว ซึ่งส่งผลให้ต่อทิศทางกำลังซื้อของผู้บริโภคในระยะต่อจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงมองว่าตลาดรถยนต์ในประเทศรวมทั้งปี 2564 น่าจะทำได้ระหว่าง 780,000 ถึง 820,000 คัน หรืออยู่ระหว่าง -1.5% ถึง 3.5% (YoY) โดยรถยนต์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนั้น ยังคงมองว่าเป็นกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็กเนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อหลักเป็นกลุ่มรายได้ปานกลางลงมาและได้รับผลกระทบด้านรายได้ค่อนข้างมาก

ตรงข้ามกับตลาดในประเทศ การส่งออกรถยนต์ในปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นมาก หลังประเทศคู่ค้าหลักของไทย รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีขึ้นกว่าปีก่อน ประกอบกับค่ายญี่ปุ่นวางไทยให้เป็นฐานการผลิตรถยนต์บางรุ่นเพื่อส่งออกไปประเทศต่างๆรวมถึงส่งกลับญี่ปุ่นมากขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ค่ายรถเพิ่มสัดส่วนการผลิตเพื่อส่งออกขึ้นทดแทนกับตลาดในประเทศที่คาดว่าอาจจะยังไม่ฟื้นตัวขึ้นจากปีก่อนได้ ซึ่งจากทิศทางดังกล่าว หากสถานการณ์โควิดในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดส่งออกหลักของไทยไม่กลับไปรุนแรงขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าก็มีโอกาสที่การผลิตรถยนต์รวมของไทยในปี 2564 นี้จะทำได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 ล้านคัน หรือขยายตัวไม่น้อยกว่า 26.0% (YoY)​
ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม