Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 กรกฎาคม 2562

เกษตรกรรม

ปี 2562 คาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปจีนโตกว่า 265% หลังเกิดโรคระบาด ASF ในสุกรในจีนและการเปิดตลาดนำเข้าไก่จากไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3006)

​​       โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ที่กำลังระบาดในจีน ทำให้ในปีนี้จีนอาจประสบปัญหาการขาดแคลนเนื้อสุกรเพื่อการบริโภคในประเทศ รวมถึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆ จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะส่งผลบวกต่อสินค้าปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปจีนได้เพิ่มขึ้น จาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) จีนมีความต้องการเนื้อไก่เพื่อการบริโภคสูงมาก จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาบริโภคไก่มากขึ้น 2) อานิสงส์จากการที่จีนเปิดตลาดให้นำเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทย และ 3) การที่จีนตอบโต้มาตรการทางภาษีกับคู่แข่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดไก่เนื้อจากบราซิล รวมถึงการขึ้นภาษีนำเข้าไก่จากสหรัฐฯ เพื่อเป็นการตอบโต้การยกระดับกำแพงภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้จีนพิจารณานำเข้าไก่จากไทยมากขึ้น โดยคาดว่า ปี 2562 ไทยน่าจะส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปจีน คิดเป็นมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น 230-240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตถึงร้อยละ 265-280 เมื่อเทียบกับปีก่อน

         อย่างไรก็ดี อาจจะต้องจับตาราคาไก่ภายในประเทศ ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากความต้องการผลิตภัณฑ์ไก่เพื่อการส่งออกไปจีนเติบโตแบบก้าวกระโดด ในขณะที่ทิศทางการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทยไปจีนหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาด ASF ไปแล้ว น่าจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันเป็นสำคัญ เพราะแม้ว่าคู่แข่งรายสำคัญจะถูกจีนตอบโต้ด้านการค้าผ่านมาตรการภาษี แต่จีนยังต้องพึ่งพาการนำเข้าไก่อยู่จำนวนมากจากความต้องการในตลาดที่พุ่งสูงขึ้น อีกทั้งไทยยังต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปทำตลาดในจีนเช่นเดียวกัน จึงทำให้ผลบวกจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่อาจมีจำกัด นอกจากนี้ การขยายการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยในจีน ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อยอดการส่งออกในระยะข้างหน้า

          ​อนึ่ง สำหรับภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของไทย ปี 2562 นอกจากปัจจัยบวกในตลาดจีนเรื่องความต้องการโปรตีนทดแทนเนื้อสุกรที่พุ่งสูงขึ้น การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปยังตลาดหลักอย่าง ญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวดีต่อเนื่องจากปีก่อน แต่อาจจะต้องจับตาคู่แข่งรายใหม่อย่าง เวียดนาม ที่คาดว่าในระยะต่อไปน่าจะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้นหลังจากทำตลาดในญี่ปุ่นไก่เพียงแค่ 2 ปี รวมถึงจับตาการแข็งค่าของเงินบาทที่อาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการแข่งขันด้านราคาได้ยากขึ้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งสำคัญในตลาดโลกอย่าง บราซิล สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไทยไปยังตลาดโลกในปี 2562 น่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11.8 (YoY) โดยมีสินค้าศักยภาพสำคัญคือ ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 


เกษตรกรรม