Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 ตุลาคม 2562

อุตสาหกรรม

ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี’63 คาดโตชะลอ เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต ... จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการส่งออกระยะข้างหน้า (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3042)

              ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยทั้งปี 2562 จะเติบโตในแดนบวกที่ร้อยละ 3.5 (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่าราว 26,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากสินค้าส่งออกสำคัญในกลุ่มผลไม้สด-แช่แย็นแช่แข็ง สินค้าปศุสัตว์ (ไก่) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ขยายตัวสูงและยังเป็นที่ต้องการของคู่ค้าปลายทางสำคัญโดยเฉพาะตลาดจีนและอาเซียน

                  ในขณะที่ ปี 2563 มูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม น่าจะเติบโตในกรอบที่จำกัด จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การแข่งขันสูงจากคู่แข่งในตลาด รวมถึงเงินบาทที่อาจยังมีแนวโน้มจะแข็งค่า ในขณะที่การเข้าไปขยายฐานการผลิตและจำหน่ายของผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยในตลาดคู่ค้าทดแทนการส่งออก ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มในบางรายการมีแนวโน้มชะลอตัวลง เช่น กลุ่มสินค้าประมง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ทำให้เบื้องต้นคาดว่า มูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี 2563 น่าจะอยู่ที่ระดับ 26,000-27,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวอยู่ระหว่างร้อยละ -2.0 ถึงร้อยละ 2.0 (YoY)

                ​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทิศทางการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยในระยะข้างหน้า สินค้าที่สอดรับกับเทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต เช่น เกษตรอินทรีย์ อาหารสุขภาพ โปรตีนทางเลือกจากพืชและแมลง อาหารทางการแพทย์ อาหารพร้อมรับประทาน (RTE) ฯลฯ จะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดปลายทาง ซึ่งปัจจุบันเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย แม้มูลค่าจะ​ไม่สูงมากแต่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในระยะที่ผ่านมา ไทยยังส่งออกสินค้าในกลุ่มดังกล่าวในรูปแบบของอาหารสดหรือแปรรูปขั้นต้น-กลาง อาทิ ผักผลไม้-เครื่องปรุงรส-ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มออร์แกนิค เป็นต้น ซึ่งคู่แข่งก็เริ่มหันมาเจาะตลาดเหล่านี้มากขึ้นเช่นกัน เพราะเป็นสินค้าที่เกาะไปกับเทรนด์การบริโภคที่ทั่วโลกสนใจ ส่วนการผลิตและพัฒนาไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อส่งออก เช่น โปรตีนทางเลือกจากพืชและแมลง อาหารทางการแพทย์ สารสกัดจากสมุนไพร อาหารเสริมและกลุ่ม Superfood ฯลฯ ยังมีเพียงส่วนน้อยและอยู่ในระยะเริ่มต้น ดังนั้น การจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้จำเป็นต้องอาศัยการลงทุน ร่วมกับการวิจัยและพัฒนาและการได้รับการรองรับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งหากทำได้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สินค้าที่ถูกผลิตและพัฒนามีโอกาสทางการธุรกิจเพิ่มขึ้น


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม