Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 เมษายน 2563

เกษตรกรรม

COVID-19 … ดันความต้องการและราคาขายปลีกไข่ไก่ยืนตัวสูงในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี’63 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3095)

คะแนนเฉลี่ย

            ไข่ไก่ โปรตีนพื้นฐานที่ปกติมีราคาถูก แต่เมื่อความต้องการของผู้บริโภคเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ในบางพื้นที่ขาดตลาดและดันให้ราคาไข่ไก่สดในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ดีดตัวขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภครายย่อย ส่งผลให้ภาครัฐต้องออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) ขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไข่ไก่ไปนอกประเทศไปอีก 30 วัน จากเดิมที่กำหนดเบื้องต้นไว้ชั่วคราว 7 วัน 2) ให้ฟาร์มไก่ไข่ทั่วประเทศ ยืดอายุการเลี้ยงแม่ไก่ยืนกรงออกไปจากเดิม 72 สัปดาห์ เป็น 80 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาด และ 3) กำหนดราคาไข่ไก่สดหน้าฟาร์มต้องไม่เกินราคาฟองละ 2.80 บาท

                 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 1) สภาพอากาศร้อนและภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน และ 2) ความต้องการไข่ไก่เพื่อการสำรองไว้บริโภค หลังภาครัฐประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ Lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งน่าจะมีปริมาณการส่งออกไข่ไก่เพิ่มขึ้นจากช่วง 2 เดือนก่อนหน้า

           แม้ภาครัฐจะเข้ามาควบคุมราคาไข่ไก่สดหน้าฟาร์มและห้ามการส่งออกไข่ไก่ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้บริโภคอาจยังมีแนวโน้มเผชิญกับราคาขายปลีกไข่ไก่ที่ยืนตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปจนถึงช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ต่อเนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายน เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ที่คงจะยังไม่คลี่คลายในระยะใกล้ หรือหากคลี่คลายได้ภายในครึ่งปีแรก การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่ภาวะปกติก็ยังต้องใช้เวลา อีกทั้งภัยแล้งที่อาจลากยาวหากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลซึ่งจะมีผลต่อผลผลิตไข่ไก่

            ในระยะถัดไป ทิศทางราคาขายปลีกและความต้องการไข่ไก่ ที่สำคัญคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อรักษาความสมดุลของไข่ไก่ในระบบ ทั้งการดูแลกลไกราคาและการห้ามการส่งออก ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ราคาขายปลีกไข่ไก่สดที่วางจำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เฉลี่ยทั้งปี 2563 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 บาท/ฟอง ซึ่งเป็นระดับราคาที่อาจแพงกว่าราคาขายปลีกไข่ไก่ในตลาดสด

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เกษตรกรรม