Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 มิถุนายน 2563

อุตสาหกรรม

AD สหรัฐฯเพิ่มความเสี่ยงส่งออกยางรถยนต์ไทยปี 2564 ...ขณะปี 2563 ต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 ทำติดลบกว่า 21% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3122)

คะแนนเฉลี่ย

                  แม้ไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่สหรัฐฯกำลังเปิดไต่สวนกรณีทุ่มตลาดยางรถยนต์ ทว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะยังอยู่ในวงจำกัดและในระยะสั้น ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆแล้ว ในระยะยาวไทยน่าจะยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในการลงทุนเป็นฐานการผลิตยางรถยนต์ของโลกด้วยปัจจัยบวกสำคัญที่เหนือกว่าคู่แข่ง คือ ต้นทุนโดยรวมที่ต่ำกว่าในระยะยาว ขณะที่การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานผลิตยางรถยนต์ของผู้ผลิตยิ่งเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดการผลิตระดับ Economies of scale รวดเร็วขึ้น ซึ่งเหล่านี้น่าจะช่วยให้ผู้ผลิตมีทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมมากขึ้นในการวางราคาจำหน่ายยางรถยนต์ในอนาคต และหากผู้ผลิตยางรถยนต์เพิ่มความสำคัญในด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตยางรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดมากขึ้น ก็จะยิ่งเสริมให้ธุรกิจหลุดพ้นจากปัญหาการตอบโต้การทุ่มตลาดจากประเทศต่างๆได้ในระยะยาว อันน่าจะเป็นหนทางที่เหมาะสมกว่าที่ผู้ผลิตจะเลือกใช้ทานการย้ายฐานการผลิตเพื่อหลบเลี่ยงปัญหาดังกล่าวไปเรื่อยๆ

                 ย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2563 นี้ที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ามูลค่าการส่งออกยางรถยนต์ของไทยน่าจะลดลงเหลือเพียง 4,000 ล้านดอลลาร์ฯ โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือหดตัวร้อยละ 21 จากปี 2562 ที่ส่งออกยางรถยนต์ไปเป็นมูลค่า 5,070 ล้านดอลลาร์ฯ โดยหากแยกระดับผลกระทบที่ได้รับของยางรถยนต์แต่ละประเภท ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกหดตัวอย่างรุนแรงเช่นนี้ การส่งออกยางรถยนต์สำหรับตลาดอะไหล่รถยนต์แม้ว่าจะหดตัวเช่นกัน แต่ก็น่าจะยังพอมีโอกาสเดินหน้าต่อไปได้ดีกว่าตลาดยางรถยนต์ OEM ซึ่งต้องเผชิญกับปัจจัยลบจากปริมาณการผลิตรถยนต์ใหม่ที่ตกลงอย่างหนักทั่วโลก

                   ส่วนในปี 2564 ผลสรุปสุดท้ายของการไต่สวนประเด็น AD ของสหรัฐฯต่อยางรถยนต์ไทย ที่คาดว่าจะทราบในช่วงเดือนมกราคมปีหน้า น่าจะเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงต่อโอกาสในการส่งออกยางรถยนต์ไทยในปีหน้าไปสหรัฐฯได้หากเกิดเหตุที่บางบริษัทโดนตัดสินว่ามีความผิดฐานทุ่มตลาดจริงจนโดนขึ้นภาษีตอบโต้ เพิ่มเติมจากที่อุปสงค์ตลาดยางรถยนต์โลกอ่อนแออยู่แล้วเป็นทุนเดิม


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม