Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 ธันวาคม 2551

เศรษฐกิจไทย

ปิดสุวรรณภูมิ ... สั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาค และอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นคืน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2119)

คะแนนเฉลี่ย

ที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถือเป็นท่าอากาศยานหลักและมีความสำคัญในด้านการคมนาคมขนส่งและเศรษฐกิจแก่ประเทศไทย โดยมีปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศสูงที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้เป็นช่วงที่มีปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศสูงกว่าทุกช่วง โดยจำนวนผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 17.7 และ 22.5 ของจำนวนผู้โดยสารทั้งปี และการขนส่งสินค้าทางอากาศมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 18.0 และ 19.2 ของปริมาณสินค้าที่ขนส่งทั้งปี ธุรกรรมผ่านท่าอากาศยานที่ต้องหยุดชะงักลง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม จึงหมายถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการแข่งขันที่อาจสูญเสียอย่างใหญ่หลวง

โดยเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลกระทบให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองต้องปิดให้บริการนับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 มาจนถึงขณะนี้ ผ่านไปเกือบ 1 สัปดาห์ และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าท่าอากาศยานทั้งสองจะสามารถเปิดให้บริการได้เมื่อใด ได้สร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยหากรวบรวมความเสียหายที่หน่วยงานต่างๆ ประเมินออกมานั้น ในเบื้องต้นพบว่าสูงกว่า 2 แสนล้านบาท จากผลกระทบของธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ

อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลอาจควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติได้ แต่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ระบบเศรษฐกิจไทยนั้นจะยังคงมีต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนออกไปสู่ประชาชนและธุรกิจของชาวต่างชาติรุนแรงที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต และกลายเป็นโอกาสให้ประเทศคู่แข่งอื่นๆ ใช้จุดอ่อนของประเทศไทยในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับตัวเอง ดึงรายได้และโอกาสมหาศาลไปจากประเทศไทย อันจะนำมาซึ่งความสูญเสียต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างที่ประเมินค่ามิได้ ทั้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค การลงทุนจากต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนโอกาสของไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาค ดังนั้นความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งปีจนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนั้น จำเป็นต้องเร่งแก้ไขและหาทางออกโดยด่วน เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยได้รับการซ้ำเติมจากปัญหาไปมากกว่านี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย